برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1000 شانه کاشان

 خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی 1000 شانه کاشان به قیمت درب کارخانه و همراه با ارسال رایگان فرش 1000 شانه درب منزل با گارانتی معتبر
نمایش 1 تا 80 (از 190 محصول)
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مه گل

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مه گل 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211075
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مانلی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مانلی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211074
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لیلیوم

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لیلیوم 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211073
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211072
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کریسمس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کریسمس 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211071
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاه عباسی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاه عباسی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211070
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خشتی پرنیان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خشتی پرنیان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211069
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211068
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح تبسم

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح تبسم 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211067
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211066
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211065
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان صفوی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان صفوی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211064
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211063
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان روژان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان روژان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211062
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آفرینا

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آفرینا 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211061
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح اطلسی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح اطلسی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211060
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح اصفهان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح اصفهان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211059
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شراره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح شراره 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161020
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پاییزان

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پاییزان 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161020
کد فرش : 10161020
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح نازنین

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح نازنین 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211058
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مه گل

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مه گل 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211057
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مانلی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مانلی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211056
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لیلیوم

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لیلیوم 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211055
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211054
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کریسمس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کریسمس 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211053
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاه عباسی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاه عباسی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211052
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خشتی پرنیان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خشتی پرنیان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211051
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211050
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211049
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان صفوی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان صفوی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211048
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211047
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211046
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان روزان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان روزان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211045
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آفرینا

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آفرینا 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211044
موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح اصفهان

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح اصفهان 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211043
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شوکا

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شوکا 

16,500,000 ریال

کد فرش : H1021042
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211041
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211040
موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح اطلسی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح اطلسی 

16,500,000 ریال

کد فرش : H10211039
فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201056
فرش ماشینی 1000 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201055
فرش ماشینی 1000 شانه طرح سهیل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح سهیل 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201054
فرش ماشینی 1000 شانه طرح روناک

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح روناک 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201053
فرش ماشینی 1000 شانه طرح جدید

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح جدید 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201052
فرش ماشینی 1000 شانه طرح برکه

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح برکه 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201051
فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10201050
کد فرش : 10201049
کد فرش : 10201048
موجود نیست
سفارش فرش ماشيني 1000 شانه طرح مینا

 سفارش فرش ماشيني 1000 شانه طرح مینا 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161034
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح گنبد مینا

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح گنبد مینا 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161033
موجود نیست
طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو

 طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161032
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161031
موجود نیست
فرش 1000 شانه کاشان طرح سالاری

 فرش 1000 شانه کاشان طرح سالاری 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161030
موجود نیست
طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر

 طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161029
موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه سال طرح آفرینا

 فرش ماشيني 1000 شانه سال طرح آفرینا 

16,000,000 ریال

کد فرش : 10161028
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگین

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگین 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161047
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161046
جدیدترین فرش 1000 شانه طرح ستاره

 جدیدترین فرش 1000 شانه طرح ستاره 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161045
کد فرش : 10161044
فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161043
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161042
فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161041
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آونگ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آونگ 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161040
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161038
فرش ماشینی 1000 شانه طرح اهورا

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح اهورا 

(جدید) 15,500,000 ریال

کد فرش : 10161037
فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161020
فرش ماشینی 1000 شانه طرح هستی

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح هستی 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161019
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161018
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نسترن

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نسترن 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161017
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نادیا

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نادیا 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161016
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ماهور

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح ماهور 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161015
فرش ماشینی 1000 شانه طرح کادو

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح کادو 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161014
فرش ماشینی 1000 شانه طرح صنم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح صنم 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161013
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161012
فرش ماشینی 1000 شانه طرح حریر

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح حریر 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161011
فرش ماشینی 1000 شانه طرح جزیره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح جزیره 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 10161010
فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 1016109
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پرهام

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پرهام 

(جدید) 15,000,000 ریال

کد فرش : 1016108

خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی 1000 شانه کاشان با بهترین و نازلترین قیمت در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان با انواع طرح و رنگ بندی امکان پذیر است . فرش های هزار شانه به دلیل برخورداری از تعداد بالای گره یا ریشه ها در یک متر عرضی و طولی فرش یا همان شانه وتراکم ، با نام فرش دستباگونه نیز شناخته می شود . هم چنین ظرافت و ریز نقشی فرش و استحکام و فشردگی ریشه ها برمی گردد به خصوصیت تعداد بالای گره ها در فرش 1000 شانه با تراکم 3000 و در مقایسه با فرش هفتصد شانه ، فرش های 1000 شانه از استحکام و دوام بیشتری برخوردارند . برای تولید این فرش مرغوب از دستگاه های بافنده جدید ساخت شرکت وندوایل که یکی از تولید کنندگان بزرگ ماشین های بافندگی در سطح جهان است ، استفاده شده است . دستگاه های بافت مدرن قابلیت بافت فرش با الیاف نازک را دارند به همین دلیل برای بافت فرش ماشینی 1000 شانه از الیاف اکریلیک استفاده می شود و در فرآیند هیت ست که قرار می گیرد ، دارای ضخامت بسیار کمی می شود که برای تولید فرش به وسیله جدید ترین دستگاه بافنده بسیار مناسب است . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی در شانه و تراکم های متفاوت ، موفق به کسب جایگاه خوبی در بین شرکت های بزرگ تولید کننده شده است . از تولیدات این شرکت معتبر می توان از انواع طرح جدید فرش 1500 شانه ، فرش 1200 شانه ، هزار شانه ، فرش هفتصد شانه و پانصد شانه ماشینی نام برد که با جدید ترین طرح ها و رنگ های زمینه تولید و به بازار فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه