برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : چهارشنبه ۹۸/۷/۲۴

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 700 شانه کاشان

 خرید فرش 700 شانه تراکم 2550 کاشان و تراکم 3000 به قیمت کارخانه با امکان ارسال رایگان و گارانتی 10 ساله از بهترین فرش ۷۰۰ شانه کاشان
نمایش 1 تا 80 (از 353 محصول)
فرش 700 شانه کاشان طرح یاسین

 فرش 700 شانه کاشان طرح یاسین 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270273
فرش 700 شانه کاشان طرح مهبد

 فرش 700 شانه کاشان طرح مهبد 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270272
فرش 700 شانه کاشان طرح سوران

 فرش 700 شانه کاشان طرح سوران 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270271
فرش 700 شانه کاشان طرح باران

 فرش 700 شانه کاشان طرح باران 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270270
فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده

 فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270269
فرش 700 شانه کاشان طرح آدنیس

 فرش 700 شانه کاشان طرح آدنیس 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270268
فرش 700 شانه کاشان طرح آتریسا

 فرش 700 شانه کاشان طرح آتریسا 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 10270267
فرش 700 شانه کاشان طرح هیوا

 فرش 700 شانه کاشان طرح هیوا 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170252
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلی

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلی 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170251
فرش 700 شانه کاشان طرح نیایش

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیایش 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170250
فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن

 فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170249
فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون

 فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170248
کد فرش : 102170247
فرش 700 شانه کاشان طرح گوهر

 فرش 700 شانه کاشان طرح گوهر 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170246
فرش 700 شانه کاشان طرح گلی

 فرش 700 شانه کاشان طرح گلی 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170245
کد فرش : 102170244
کد فرش : 102170243
کد فرش : 102170242
کد فرش : 102170241
کد فرش : 102170240
کد فرش : 102170239
فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

 فرش 700 شانه کاشان طرح سینا 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170238
فرش 700 شانه کاشان طرح سی گل

 فرش 700 شانه کاشان طرح سی گل 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170237
فرش 700 شانه کاشان طرح دینا

 فرش 700 شانه کاشان طرح دینا 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170236
کد فرش : 102170235
فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره

 فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170234
فرش 700 شانه کاشان طرح چهل ستون

 فرش 700 شانه کاشان طرح چهل ستون 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170233
فرش 700 شانه کاشان طرح برکه

 فرش 700 شانه کاشان طرح برکه 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170232
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170231
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170230
فرش 700 شانه کاشان طرح المیرا

 فرش 700 شانه کاشان طرح المیرا 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170229
کد فرش : 102170228
کد فرش : 102170227
فرش 700 شانه کاشان طرح افشان

 فرش 700 شانه کاشان طرح افشان 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170226
فرش 700 شانه کاشان طرح آرزو

 فرش 700 شانه کاشان طرح آرزو 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 102170225
موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح گل باغ

 فرش 700 شانه کاشان طرح گل باغ 

13,300,000 ریال

کد فرش : 10770266
موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح شاهین

 فرش 700 شانه کاشان طرح شاهین 

13,300,000 ریال

کد فرش : 10770265
موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح پیچک

 فرش 700 شانه کاشان طرح پیچک 

13,300,000 ریال

کد فرش : 10770264
موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح خورشید

 فرش 700 شانه کاشان طرح خورشید 

13,300,000 ریال

کد فرش : 10770263
موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح رز

 فرش 700 شانه کاشان طرح رز 

13,300,000 ریال

کد فرش : 10770262
فرش 700 شانه کاشان طرح هیوا نیو

 فرش 700 شانه کاشان طرح هیوا نیو 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170261
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلان

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلان 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170260
فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون

 فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170259
فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد

 فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170258
فرش 700 شانه کاشان طرح سی گل

 فرش 700 شانه کاشان طرح سی گل 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170257
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170256
فرش 700 شانه کاشان طرح افشان نیو

 فرش 700 شانه کاشان طرح افشان نیو 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170255
فرش 700 شانه کاشان طرح آرتین

 فرش 700 شانه کاشان طرح آرتین 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102170254
فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار

 فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070253
فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

 فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070252
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070251
فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

 فرش 700 شانه کاشان طرح نگین 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070250
فرش 700 شانه کاشان طرح  نسترن

 فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070249
فرش 700 شانه کاشان طرح مهرگان

 فرش 700 شانه کاشان طرح مهرگان 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070248
فرش 700 شانه کاشان طرح مانا

 فرش 700 شانه کاشان طرح مانا 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070247
فرش 700 شانه کاشان طرح صنم

 فرش 700 شانه کاشان طرح صنم 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070246
فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد

 فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070245
فرش 700 شانه کاشان طرح روما

 فرش 700 شانه کاشان طرح روما 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070243
فرش 700 شانه کاشان طرح رز

 فرش 700 شانه کاشان طرح رز 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070242
فرش 700 شانه کاشان طرح خشتی

 فرش 700 شانه کاشان طرح خشتی 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070241
فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره

 فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070240
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070239
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070238
کد فرش : 102070237
فرش 700 شانه کاشان طرح افشان

 فرش 700 شانه کاشان طرح افشان 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070236
فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده

 فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 102070235
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870234
فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون

 فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870233
فرش 700 شانه کاشان طرح ماهی

 فرش 700 شانه کاشان طرح ماهی 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870232
کد فرش : 101870231
فرش 700 شانه کاشان طرح فرنگ

 فرش 700 شانه کاشان طرح فرنگ 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870230
فرش 700 شانه کاشان طرح طناز

 فرش 700 شانه کاشان طرح طناز 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 1018702229
فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

 فرش 700 شانه کاشان طرح سینا 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870228
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870227
فرش 700 شانه کاشان طرح الیسا

 فرش 700 شانه کاشان طرح الیسا 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870226
فرش 700 شانه کاشان طرح اسلیمی

 فرش 700 شانه کاشان طرح اسلیمی 

(جدید) 13,300,000 ریال

کد فرش : 101870225
فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن

 فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 101670224
فرش 700 شانه کاشان طرح نایین

 فرش 700 شانه کاشان طرح نایین 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 101670223
فرش 700 شانه کاشان طرح کهربا

 فرش 700 شانه کاشان طرح کهربا 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 101670222
فرش 700 شانه کاشان طرح عرفان

 فرش 700 شانه کاشان طرح عرفان 

(جدید) 12,500,000 ریال

کد فرش : 101670221

فرش 700 شانه یکی از شاخه های فرش ماشینی در فروشگاه فرش کاشان می باشد . این محصول به دلیل قیمت مناسب آن و طرح های متنوع و جذاب توانسته در بین افراد محبوبیت خاصی پیدا کند . فرش ماشینی 700 شانه در شرکت فرش کاشان با به روز ترین دستگاه بافت hcpx2 محصول وندوویل بلژیک و بهترین الیاف به عنوان نخ خاب و نخ پود ، آکریلیک هیت ست شده و پنبه برای بافت این محصول استفاده می شود . شرکت فرش کاشان ، فرش های ماشینی هفتصد شانه خود را با تعداد رنگ مختلف ، فرش هفتصد شانه هشت رنگ ، فرش هفتصد شانه ده رنگ ، فرش 700 شانه 12 رنگ تولید و روانه بازار می کند . این امر سبب شده تا  فرش های 700 شانه با زیبا ترین رنگ در طرح های متنوع با طیف رنگی گسترده در نقشه های متنوع توسط این شرکت تولید شود . فروشگاه فرش کاشان تمامی محصولات خود را با نازلترین قیمت همراه با ضمانت و ارسال رایگان به سراسر کشور برای خریداران فرش ماشینی در نظر گرفته است . این شرکت علاوه بر فرش هفتصد شانه به تولید فرش هزار شانه ، فرش 1200 شانه و فرش طرح جدید 1500 شانه نیز می پردازد تا با این کار نیاز افراد را برای خرید فرش در طرح و نقش مختلف برآورده سازد .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه