برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان با تراکم 3600 در طرح ها و رنگ های متنوع و کیفیت عالی و قیمت استثنائی
نمایش 1 تا 80 (از 377 محصول)
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هنگامه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هنگامه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120234
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120233
موجود نیست
فرش گل برجسته 1200 شانه طرح نهال

 فرش گل برجسته 1200 شانه طرح نهال 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120232
موجود نیست
فرش برجسته 1200 شانه کاشان طرح نگین

 فرش برجسته 1200 شانه کاشان طرح نگین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120231
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نقش جهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نقش جهان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120230
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120229
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلپری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلپری 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120228
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120227
موجود نیست
فرش برجسته 1200 شانه طرح کتیبه مینا

 فرش برجسته 1200 شانه طرح کتیبه مینا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120226
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح فریبا

 فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح فریبا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120225
کد فرش : H1021120224
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120223
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صبا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صبا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120222
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120221
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120220
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120219
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120218
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120217
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120216
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120215
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رایحه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رایحه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120214
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح دلبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح دلبر 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120213
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح درسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح درسا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120212
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120211
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خزان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خزان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120210
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120209
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120208
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120207
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120206
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120205
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120204
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120203
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120202
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120201
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120200
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120199
موجود نیست
قالی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز

 قالی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120198
موجود نیست
فرش گل برجسته 1200 شانه طرح افشان رز

 فرش گل برجسته 1200 شانه طرح افشان رز 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120197
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120196
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان دانژه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان دانژه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120195
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120194
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120193
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120192
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120191
کد فرش : H1021120190
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هما

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هما 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120142
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120141
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120140
کد فرش : 1020120139
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120138
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنیل

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنیل 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120137
کد فرش : H1020120189
کد فرش : H1020120188
کد فرش : H1020120187
کد فرش : H1020120186
کد فرش : H1020120185
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1020120184
کد فرش : H1020120183
کد فرش : H1020120182
کد فرش : H1020120181
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1020120180
کد فرش : H1020120179
کد فرش : H1020120178
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 101120136
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 101120135
فرش ماشینی 1200 شانه طرح فلورا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح فلورا 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 101120134
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 101120133
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120177
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120176
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نقش جهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نقش جهان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120175
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120174
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلی 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120173
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلپری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلپری 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120172
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120171
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کتیبه مینا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کتیبه مینا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120170
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فریبا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فریبا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120169
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح طناز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح طناز 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120168
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120167
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدف

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدف 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120166
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صبا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صبا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120165

فرش های 1200 شانه یکی از جدید ترین تولیدات در صنعت فرش بافی ماشینی می باشند که به دلیل شانه و تراکم بالایی که دارند ، دارای ظرافت و ریز نقشی بالایی هستند . علاوه بر این ویژگی فرش 1200 شانه با تراکم 3600 از فشردگی و استحکام ریشه ها برخوردار می باشد که این می تواند گزینه مهمی در انتخاب یک فرش مرغوب باشد . امروزه به دلیل علایق متفاوت افراد در فرهنگ های مختلف ، انواع فرش 1200 شانه ماشینی با نقش و نگار های متفاوت و زیبا متناسب با سلیقه هر بوم و منطقه تولید و روانه بازار می شود . انواع طرح فرش 1200 شانه کاشان به دستان هنرمندانه بهترین طراحان ایرانی و کاشانی طراحی می شود . به دلیل تولید فرش ماشینی 1200 شانه با پیشرفته ترین تکنولوژی بافت روز دنیا مثل به روز ترین دستگاه بافنده شرکت وندوایل کشور بلژیک ، از الیاف سبک و نازکی مثل اکریلیک هیت ست شده در بافت این فرش درجه یک استفاده می شود . هم چنین این الیاف بافت تحت فرآیند هیت ست از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار می گردد . به دلیل تراکم بالای گره ها در شانه و تراکم از این محصول به عنوان فرش دستبافگونه نیز یاد می شود که این محصول نیز می تواند انتخابی باشد برای طرفداران فرش دستباف که هزینه خرید آن را ندارند . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی سنتی و مدرن توانسته است در صف تولید کنندگان بزرگ قرار بگیرد . از انواع تولیدات کارخانه فرش کاشان می توان از فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه ، فرش 1200 شانه و فرش 1500 شانه ماشینی نام برد که با طرح های بسیار زیبا بازار بورس فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه