فرش کاشانصفحـه اصلـی کارخانه فرش ماشینی کاشان خرید بی واسطه فرش کاشانارتـبـاط بـا مـا جدیدترین فرش کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان با تراکم 3600 در طرح ها و رنگ های متنوع و کیفیت عالی و قیمت استثنائی
نمایش 1 تا 80 (از 474 محصول)
کد فرش : ke120013
کد فرش : ke120012
کد فرش : ke120011
کد فرش : ke120010
کد فرش : ke120009
کد فرش : ke120008
کد فرش : ke120007
کد فرش : ke120006
کد فرش : ke120005
کد فرش : ke120004
کد فرش : ke120003
کد فرش : ke120002
کد فرش : ke120001
کد فرش : H1024120301
کد فرش : H1024120300
کد فرش : H1024120299
کد فرش : H1024120298
کد فرش : H1024120297
کد فرش : H1024120296
کد فرش : H1024120295
کد فرش : H1024120294
کد فرش : H1024120293
کد فرش : H1024120292
کد فرش : H1024120291
کد فرش : H1024120290
کد فرش : H1024120289
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120166
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120165
کد فرش : 108120164
فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120163
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120162
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120161
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دایان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دایان 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120160
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120159
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثریا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثریا 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120158
فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120157
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120156
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120155
کد فرش : 108120154
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120153
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120288
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120287
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120286
کد فرش : H1016120285
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120284
کد فرش : H1016120283
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مه گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مه گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120282
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لوتوس 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120281
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120280
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120279
کد فرش : H1016120278
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120277
کد فرش : H1016120276
کد فرش : H1016120275
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیانا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120274
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صنوبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صنوبر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120273
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120272
کد فرش : H1016120271
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120270
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروش

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروش 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120260
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120259
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120258
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساچلی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساچلی 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120258
کد فرش : H1016120258
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120257
کد فرش : H1016120256
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120255
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دانژه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دانژه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120254
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120253
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120252
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120251
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120250
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120249
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120248
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پینار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پینار 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120247
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120246
کد فرش : H1016120245
کد فرش : H1016120244
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120243
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120242

فرش های 1200 شانه یکی از جدید ترین تولیدات در صنعت فرش بافی ماشینی می باشند که به دلیل شانه و تراکم بالایی که دارند ، دارای ظرافت و ریز نقشی بالایی هستند . علاوه بر این ویژگی فرش 1200 شانه با تراکم 3600 از فشردگی و استحکام ریشه ها برخوردار می باشد که این می تواند گزینه مهمی در انتخاب یک فرش مرغوب باشد . امروزه به دلیل علایق متفاوت افراد در فرهنگ های مختلف ، انواع فرش 1200 شانه ماشینی با نقش و نگار های متفاوت و زیبا متناسب با سلیقه هر بوم و منطقه تولید و روانه بازار می شود . انواع طرح فرش 1200 شانه کاشان به دستان هنرمندانه بهترین طراحان ایرانی و کاشانی طراحی می شود . به دلیل تولید فرش ماشینی 1200 شانه با پیشرفته ترین تکنولوژی بافت روز دنیا مثل به روز ترین دستگاه بافنده شرکت وندوایل کشور بلژیک ، از الیاف سبک و نازکی مثل اکریلیک هیت ست شده در بافت این فرش درجه یک استفاده می شود . هم چنین این الیاف بافت تحت فرآیند هیت ست از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار می گردد . به دلیل تراکم بالای گره ها در شانه و تراکم از این محصول به عنوان فرش دستبافگونه نیز یاد می شود که این محصول نیز می تواند انتخابی باشد برای طرفداران فرش دستباف که هزینه خرید آن را ندارند . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی سنتی و مدرن توانسته است در صف تولید کنندگان بزرگ قرار بگیرد . از انواع تولیدات کارخانه فرش کاشان می توان از فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه ، فرش 1200 شانه و فرش 1500 شانه ماشینی نام برد که با طرح های بسیار زیبا بازار بورس فرش ماشینی عرضه شده است .