برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان با تراکم 3600 در طرح ها و رنگ های متنوع و کیفیت عالی و قیمت استثنائی
نمایش 81 تا 160 (از 377 محصول)
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120164
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساغر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساغر 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120163
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120162
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120161
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120160
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120159
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120158
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120157
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120156
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120155
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120154
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120153
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120152
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120151
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120150
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120149
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120148
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120147
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120146
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120145
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120144
کد فرش : H1022120143
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1022120142
کد فرش : H1022120141
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1022120140
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1022120139
کد فرش : H1022120138
کد فرش : H1022120137
کد فرش : H1022120136
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بهار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بهار 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1022120135
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

17,250,000 ریال

کد فرش : H1021120134
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120132
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120131
کد فرش : 1020120130
فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120129
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120128
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120127
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلین 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120126
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطنتی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطنتی 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120125
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120124
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120123
کد فرش : 1020120122
کد فرش : 1020120121
فرش ماشینی 1200 شانه طرح جدید

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح جدید 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120120
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120119
فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120118
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120117
کد فرش : 1020120116
کد فرش : 1020120115
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120114
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آریامهر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آریامهر 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1020120113
کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
کد فرش : H1020120131
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1020120130
کد فرش : H1020120129
کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جدید

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جدید 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1020120126
کد فرش : H1020120125
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1019120124
کد فرش : H1019120123
کد فرش : H1019120122
کد فرش : H1019120121
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1019120120
کد فرش : H1019120119
کد فرش : H1019120118
کد فرش : H1019120117
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

(جدید) 17,250,000 ریال

کد فرش : H1019120116
کد فرش : H1019120115
کد فرش : H1019120114
کد فرش : H1019120113
کد فرش : H1019120112
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120112
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120111
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120110
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120109
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120108
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120107
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 16,500,000 ریال

کد فرش : 1016120106

فرش های 1200 شانه یکی از جدید ترین تولیدات در صنعت فرش بافی ماشینی می باشند که به دلیل شانه و تراکم بالایی که دارند ، دارای ظرافت و ریز نقشی بالایی هستند . علاوه بر این ویژگی فرش 1200 شانه با تراکم 3600 از فشردگی و استحکام ریشه ها برخوردار می باشد که این می تواند گزینه مهمی در انتخاب یک فرش مرغوب باشد . امروزه به دلیل علایق متفاوت افراد در فرهنگ های مختلف ، انواع فرش 1200 شانه ماشینی با نقش و نگار های متفاوت و زیبا متناسب با سلیقه هر بوم و منطقه تولید و روانه بازار می شود . انواع طرح فرش 1200 شانه کاشان به دستان هنرمندانه بهترین طراحان ایرانی و کاشانی طراحی می شود . به دلیل تولید فرش ماشینی 1200 شانه با پیشرفته ترین تکنولوژی بافت روز دنیا مثل به روز ترین دستگاه بافنده شرکت وندوایل کشور بلژیک ، از الیاف سبک و نازکی مثل اکریلیک هیت ست شده در بافت این فرش درجه یک استفاده می شود . هم چنین این الیاف بافت تحت فرآیند هیت ست از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار می گردد . به دلیل تراکم بالای گره ها در شانه و تراکم از این محصول به عنوان فرش دستبافگونه نیز یاد می شود که این محصول نیز می تواند انتخابی باشد برای طرفداران فرش دستباف که هزینه خرید آن را ندارند . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی سنتی و مدرن توانسته است در صف تولید کنندگان بزرگ قرار بگیرد . از انواع تولیدات کارخانه فرش کاشان می توان از فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه ، فرش 1200 شانه و فرش 1500 شانه ماشینی نام برد که با طرح های بسیار زیبا بازار بورس فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه