برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : دوشنبه ۹۸/۱۲/۵

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

تولید انواع فرش ماشینی1200شانه گل برجسته کاشان و عرضه فرش ماشینی گل برجسته از کارخانه فرش کاشان بدون واسطه و به صورت مستقیم
نمایش 161 تا 234 (از 234 محصول)
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120217
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120216
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120215
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رایحه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رایحه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120214
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح دلبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح دلبر 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120213
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح درسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح درسا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120212
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120211
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خزان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خزان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120210
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120209
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120208
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120207
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120206
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120205
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120204
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120203
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120202
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120201
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120200
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120199
موجود نیست
قالی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز

 قالی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120198
موجود نیست
فرش گل برجسته 1200 شانه طرح افشان رز

 فرش گل برجسته 1200 شانه طرح افشان رز 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120197
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120196
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان دانژه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان دانژه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120195
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120194
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120193
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120192
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120191
کد فرش : H1021120190
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120177
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120176
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نقش جهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نقش جهان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120175
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120174
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلی 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120173
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلپری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلپری 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120172
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120171
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کتیبه مینا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کتیبه مینا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120170
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فریبا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فریبا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120169
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح طناز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح طناز 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120168
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120167
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدف

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صدف 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120166
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صبا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صبا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120165
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120164
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساغر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساغر 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120163
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120162
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رنسانس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120161
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120160
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120159
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120158
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120157
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120156
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120155
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120154
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120153
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120152
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120151
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان ملیسا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120150
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان لوتوس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120149
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان طناز 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120148
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان درباری 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120147
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120146
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120145
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120144
موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

18,000,000 ریال

کد فرش : H1021120134
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وستا

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وستا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012048
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وانیا

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وانیا 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012047
کد فرش : H101012046
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همراز

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همراز 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012045
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همدم

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همدم 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012044
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیکرخ

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیکرخ 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012043
کد فرش : H101012042
کد فرش : H101012041
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مینو

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مینو 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012040
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهوش

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهوش 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012039
موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام 

18,000,000 ریال

کد فرش : H101012037

فرش 1200 گل برجسته یکی از جدید ترین تولیدات صنعت فرش است که با پیشرفت روز افزون صنایع ، تولید این فرش زیبا در روند خط تولید کارخانه های فرش ماشینی قرار گرفت . در بافت این محصول منحصر به فرد از دو نوع الیاف استفاده شده است تا بتوانند از این طریق برجستگی گل ها را در آن نمایان سازند . در هنگام تولید این محصول با دستگاه های بافندگی جدید ، فرش همانند دیگر محصولات تولید می شود و سپس قالی 1200 شانه ماشینی را تحت فرآیند حرارت و گرما قرار داده تا قسمت هایی که این الیاف مخصوص در بافت آن به کار رفته است را بتوانند به صورت برجسته نمایان سازند . از این مدل فرش های زیبا می توان در قسمت پذیرایی خانه یا مکان های لوکس استفاده نمود تا در خاص نمودن آن مکان نقش زیادی داشته باشد . برخی از افراد برای دکوراسیون لوکس و مدرن خود به دنبال فرشی جدید و زیبا و در عین حال مقاوم و با کیفیت هستند ، که ما به این دسته از افراد خرید فرش گل برجسته دستباف گونه را پیشنهاد می نماییم . با دیدن انواع طرح جدید فرش 1200 شانه گل برجسته در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان ، در انتخاب فرش مناسب برای پذیرایی و یا دکوراسیون لوکس خود راحت تر خواهید بود چرا که از این طریق می توانید طرح ها را با هم مقایسه نمایید تا بتوانید بهترین محصول را انتخاب و خرید نمایید . کارخانه فرش کاشان علاوه بر تولید فرش 1200 شانه 8 رنگ با تولید روز افزون فرش گل برجسته 1200 شانه توانسته است جوابگوی بسیاری از طرفداران این فرش نفیس باشد و از همین رو فروش عمده فرش گل برجسته 1200 شانه را جهت صادرات انجام می دهد. 

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه