فرش کاشانصفحـه اصلـی کارخانه فرش ماشینی کاشان خرید بی واسطه فرش کاشانارتـبـاط بـا مـا جدیدترین فرش کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

تولید انواع فرش ماشینی1200شانه گل برجسته کاشان و عرضه فرش ماشینی گل برجسته از کارخانه فرش کاشان بدون واسطه و به صورت مستقیم
هزینه ارسال خریدهای بالای پنج میلیون تومان تا باربری شهر مقصد رایگان می باشد. زمان ارسال تمامی محصولات در صورت موجود بودن بین سه تا چهارده روز و در صورت بافت حداکثر تا یک ماه کاری می باشد.
نمایش 1 تا 80 (از 307 محصول)
کد فرش : ke120013
کد فرش : ke120012
کد فرش : ke120011
کد فرش : ke120010
کد فرش : ke120009
کد فرش : ke120008
کد فرش : ke120007
کد فرش : ke120006
کد فرش : ke120005
کد فرش : ke120004
کد فرش : ke120003
کد فرش : ke120002
کد فرش : ke120001
کد فرش : H1024120301
کد فرش : H1024120300
کد فرش : H1024120299
کد فرش : H1024120298
کد فرش : H1024120297
کد فرش : H1024120296
کد فرش : H1024120295
کد فرش : H1024120294
کد فرش : H1024120293
کد فرش : H1024120292
کد فرش : H1024120291
کد فرش : H1024120290
کد فرش : H1024120289
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120288
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120287
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120286
کد فرش : H1016120285
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120284
کد فرش : H1016120283
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مه گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مه گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120282
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لوتوس 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120281
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120280
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120279
کد فرش : H1016120278
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120277
کد فرش : H1016120276
کد فرش : H1016120275
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیانا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120274
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صنوبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صنوبر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120273
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120272
کد فرش : H1016120271
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120270
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروش

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروش 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120260
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120259
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120258
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساچلی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساچلی 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120258
کد فرش : H1016120258
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120257
کد فرش : H1016120256
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120255
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دانژه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دانژه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120254
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120253
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120252
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120251
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120250
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120249
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120248
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پینار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پینار 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120247
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120246
کد فرش : H1016120245
کد فرش : H1016120244
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120243
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120242
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیسن

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیسن 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120241
کد فرش : H1016120240
کد فرش : H1016120239
کد فرش : H1016120238
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120237
کد فرش : H1016120236
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120235
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120189
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120188
کد فرش : H1020120187
کد فرش : H1020120186
کد فرش : H1020120185
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120184
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120183

فرش 1200 گل برجسته یکی از جدید ترین تولیدات صنعت فرش است که با پیشرفت روز افزون صنایع ، تولید این فرش زیبا در روند خط تولید کارخانه های فرش ماشینی قرار گرفت . در بافت این محصول منحصر به فرد از دو نوع الیاف استفاده شده است تا بتوانند از این طریق برجستگی گل ها را در آن نمایان سازند . در هنگام تولید این محصول با دستگاه های بافندگی جدید ، فرش همانند دیگر محصولات تولید می شود و سپس قالی 1200 شانه ماشینی را تحت فرآیند حرارت و گرما قرار داده تا قسمت هایی که این الیاف مخصوص در بافت آن به کار رفته است را بتوانند به صورت برجسته نمایان سازند . از این مدل فرش های زیبا می توان در قسمت پذیرایی خانه یا مکان های لوکس استفاده نمود تا در خاص نمودن آن مکان نقش زیادی داشته باشد . برخی از افراد برای دکوراسیون لوکس و مدرن خود به دنبال فرشی جدید و زیبا و در عین حال مقاوم و با کیفیت هستند ، که ما به این دسته از افراد خرید فرش گل برجسته دستباف گونه را پیشنهاد می نماییم . با دیدن انواع طرح جدید فرش 1200 شانه گل برجسته در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان ، در انتخاب فرش مناسب برای پذیرایی و یا دکوراسیون لوکس خود راحت تر خواهید بود چرا که از این طریق می توانید طرح ها را با هم مقایسه نمایید تا بتوانید بهترین محصول را انتخاب و خرید نمایید . کارخانه فرش کاشان علاوه بر تولید فرش 1200 شانه 8 رنگ با تولید روز افزون فرش گل برجسته 1200 شانه توانسته است جوابگوی بسیاری از طرفداران این فرش نفیس باشد و از همین رو فروش عمده فرش گل برجسته 1200 شانه را جهت صادرات انجام می دهد.