برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : جمعه ۹۹/۶/۲۸

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
به علت نوسانات قیمت فرش ماشینی ، برای اطلاع از قیمت جدید محصولات لطفا قبل از خرید با شماره پشتیبانی تماس و استعلام بگیرید .
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

تولید انواع فرش ماشینی1200شانه گل برجسته کاشان و عرضه فرش ماشینی گل برجسته از کارخانه فرش کاشان بدون واسطه و به صورت مستقیم
نمایش 1 تا 80 (از 294 محصول)
کد فرش : H1024120301
کد فرش : H1024120300
کد فرش : H1024120299
کد فرش : H1024120298
کد فرش : H1024120297
کد فرش : H1024120296
کد فرش : H1024120295
کد فرش : H1024120294
کد فرش : H1024120293
کد فرش : H1024120292
کد فرش : H1024120291
کد فرش : H1024120290
کد فرش : H1024120289
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یلدا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120288
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120287
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120286
کد فرش : H1016120285
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120284
کد فرش : H1016120283
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مه گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مه گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120282
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لوتوس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لوتوس 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120281
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120280
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120279
کد فرش : H1016120278
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120277
کد فرش : H1016120276
کد فرش : H1016120275
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیانا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120274
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صنوبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صنوبر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120273
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120272
کد فرش : H1016120271
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120270
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروش

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروش 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120260
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120259
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120258
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساچلی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساچلی 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120258
کد فرش : H1016120258
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120257
کد فرش : H1016120256
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120255
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دانژه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دانژه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120254
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120253
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120252
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120251
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120250
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120249
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120248
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پینار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پینار 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120247
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120246
کد فرش : H1016120245
کد فرش : H1016120244
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120243
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120242
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیسن

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیسن 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120241
کد فرش : H1016120240
کد فرش : H1016120239
کد فرش : H1016120238
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120237
کد فرش : H1016120236
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120235
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120189
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120188
کد فرش : H1020120187
کد فرش : H1020120186
کد فرش : H1020120185
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120184
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120183
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120182
کد فرش : H1020120181
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1020120180
کد فرش : H1020120179
کد فرش : H1020120178
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نارگل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نارگل 

(جدید) 2,750,000 تومان

کد فرش : H1022120143
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1022120142
کد فرش : H1022120141
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1022120140
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1022120139
کد فرش : H1022120138
کد فرش : H1022120137
کد فرش : H1022120136

فرش 1200 گل برجسته یکی از جدید ترین تولیدات صنعت فرش است که با پیشرفت روز افزون صنایع ، تولید این فرش زیبا در روند خط تولید کارخانه های فرش ماشینی قرار گرفت . در بافت این محصول منحصر به فرد از دو نوع الیاف استفاده شده است تا بتوانند از این طریق برجستگی گل ها را در آن نمایان سازند . در هنگام تولید این محصول با دستگاه های بافندگی جدید ، فرش همانند دیگر محصولات تولید می شود و سپس قالی 1200 شانه ماشینی را تحت فرآیند حرارت و گرما قرار داده تا قسمت هایی که این الیاف مخصوص در بافت آن به کار رفته است را بتوانند به صورت برجسته نمایان سازند . از این مدل فرش های زیبا می توان در قسمت پذیرایی خانه یا مکان های لوکس استفاده نمود تا در خاص نمودن آن مکان نقش زیادی داشته باشد . برخی از افراد برای دکوراسیون لوکس و مدرن خود به دنبال فرشی جدید و زیبا و در عین حال مقاوم و با کیفیت هستند ، که ما به این دسته از افراد خرید فرش گل برجسته دستباف گونه را پیشنهاد می نماییم . با دیدن انواع طرح جدید فرش 1200 شانه گل برجسته در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان ، در انتخاب فرش مناسب برای پذیرایی و یا دکوراسیون لوکس خود راحت تر خواهید بود چرا که از این طریق می توانید طرح ها را با هم مقایسه نمایید تا بتوانید بهترین محصول را انتخاب و خرید نمایید . کارخانه فرش کاشان علاوه بر تولید فرش 1200 شانه 8 رنگ با تولید روز افزون فرش گل برجسته 1200 شانه توانسته است جوابگوی بسیاری از طرفداران این فرش نفیس باشد و از همین رو فروش عمده فرش گل برجسته 1200 شانه را جهت صادرات انجام می دهد. 

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه