جدیدترین فرش کاشان

گلیم فرش سنتی کلاسیک

تولید انواع گلیم فرش های سنتی کاشان در طرح ها و رنگ های بسیار جذاب و جدید
نمایش 1 تا 30 (از 32 محصول)
عکس گلیم ماشینی
کد فرش : damz111

 عکس گلیم ماشینی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم 340 شانه
کد فرش : damz108

 گلیم 340 شانه 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش خشتی
کد فرش : damz107

 گلیم فرش خشتی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش 340 شانه
کد فرش : damz104

 گلیم فرش 340 شانه 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی 340 شانه
کد فرش : damz98

 گلیم ماشینی 340 شانه 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی طرح سنتی
کد فرش : damz96

 گلیم فرش ماشینی طرح سنتی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش طرح افشان
کد فرش : damz91

 گلیم فرش طرح افشان 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش طرح ناردون
کد فرش : damz89

 گلیم فرش طرح ناردون 

(جدید) 390,000 تومان

فرش گلیم گبه ماشینی
کد فرش : damz86

 فرش گلیم گبه ماشینی 

(جدید) 390,000 تومان

طرح گلیم ماشینی
کد فرش : damz83

 طرح گلیم ماشینی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی ماشینی
کد فرش : damz79

 گلیم فرش سنتی ماشینی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی سنتی
کد فرش : damz76

 گلیم ماشینی سنتی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی پرز بلند
کد فرش : damz74

 گلیم ماشینی پرز بلند 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی طرح جدید
کد فرش : damz72

 گلیم فرش ماشینی طرح جدید 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی طرح جدید
کد فرش : damz71

 گلیم ماشینی طرح جدید 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی جدید
کد فرش : damz70

 گلیم ماشینی جدید 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی اشپزخانه
کد فرش : damz65

 گلیم ماشینی اشپزخانه 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم ماشینی کاشان
کد فرش : damz56

 گلیم ماشینی کاشان 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش گل دار کرم رنگ
کد فرش : damz63

 گلیم فرش گل دار کرم رنگ 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش طرح گنبدی
کد فرش : damz51

 گلیم فرش طرح گنبدی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی سنتی کاشان
کد فرش : damz50

 گلیم فرش ماشینی سنتی کاشان 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش ماشینی سنتی
کد فرش : damz47

 گلیم فرش ماشینی سنتی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی کاشان
کد فرش : damz41

 گلیم فرش سنتی کاشان 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش طرح فرش
کد فرش : damz38

 گلیم فرش طرح فرش 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی جدید آشپزخانه
کد فرش : damz37

 گلیم فرش سنتی جدید آشپزخانه 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی برای اتاق خواب
کد فرش : damz36

 گلیم فرش سنتی برای اتاق خواب 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی برای آشپزخانه
کد فرش : damz35

 گلیم فرش سنتی برای آشپزخانه 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی اتاق خواب
کد فرش : damz32

 گلیم فرش سنتی اتاق خواب 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح لوزی
کد فرش : damz31

 گلیم فرش سنتی طرح لوزی 

(جدید) 390,000 تومان

گلیم فرش سنتی طرح فانتزی
کد فرش : damz29

 گلیم فرش سنتی طرح فانتزی 

(جدید) 390,000 تومان