فرش کاشانصفحـه اصلـی کارخانه فرش ماشینی کاشان خرید بی واسطه فرش کاشانارتـبـاط بـا مـا جدیدترین فرش کاشان

فرش طرح اسلیمی

فرش طرح اصفهان

فرش طرح افشان

فرش طرح الماس

فرش طرح باغ ارم

فرش طرح باغ بهشت

فرش طرح باغ معلق

فرش طرح تبریز

فرش طرح تلفیقی

فرش طرح حوض نقره

فرش طرح خشتی

فرش طرح شاه عباسی

فرش طرح شکارگاه

فرش طرح فرانسوی

فرش طرح لچک و ترنج

فرش طرح ماهی

فرش طرح مجلسی

فرش طرح نایین

فرش طرح نوین

فرش طرح نگین

فرش طرح هالیدی

فرش طرح کریسمس

فرش طرح گلدانی

فرش طرح گلفرنگ

فرش طرح گنبدی

سبک نقشه فرش

خرید انواع فرش ماشینی بر اساس پرفروش ترین و معروفترین طرح و سبک نقشه فرش
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120165
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120162
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثریا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثریا 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120158
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120155
کد فرش : 108120154
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120153
فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا

 فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 2,300,000 تومان

کد فرش : H10217017
فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا

 فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 2,300,000 تومان

کد فرش : H10217017
فرش 700 شانه گل برجسته طرح ماهور

 فرش 700 شانه گل برجسته طرح ماهور 

(جدید) 2,300,000 تومان

کد فرش : H10217015
کد فرش : H10217011
کد فرش : H10217010
کد فرش : H1021709
کد فرش : H1016120285
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120272
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120259
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120253
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120250
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120249
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120248
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120248
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120246
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120246
کد فرش : H1016120244
کد فرش : H1016120240
کد فرش : H1016120239
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

(جدید) 2,700,000 تومان

کد فرش : H1016120237
کد فرش : H1016120236
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاه چراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاه چراغ 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 108120151
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح نیلی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح نیلی 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081086
کد فرش : H1081085
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مینا

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مینا 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081084
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لوتوس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لوتوس 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081083
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گل سرخ 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081082
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کادو

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کادو 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081081
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاهان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاهان 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081080
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رویا

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رویا 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081080
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رز

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رز 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081079
کد فرش : H1081078
کد فرش : H1081077
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آویشه

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آویشه 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : H1081076
فرش 700 شانه طرح مانا

 فرش 700 شانه طرح مانا 

(جدید) 2,300,000 تومان

کد فرش : S-1087021
کد فرش : 10115035
کد فرش : 10115034
کد فرش : 10115031
کد فرش : 10115031
فرش 1500 شانه کاشان طرح افشان

 فرش 1500 شانه کاشان طرح افشان 

(جدید) 3,250,000 تومان

کد فرش : 10115028
فرش 700 شانه طرح شاه ماهی

 فرش 700 شانه طرح شاه ماهی 

(جدید) 2,200,000 تومان

کد فرش : 1017075
فرش 700 شانه طرح ریز ماهی

 فرش 700 شانه طرح ریز ماهی 

(جدید) 2,200,000 تومان

کد فرش : 1017074
کد فرش : H1020120187
کد فرش : H1020120179
فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

 فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070280
فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

 فرش 700 شانه کاشان طرح نگین 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070278
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070274
فرش 700 شانه طرح نگین

 فرش 700 شانه طرح نگین 

(جدید) 2,200,000 تومان

کد فرش : 1017068
فرش 700 شانه طرح فرنگ

 فرش 700 شانه طرح فرنگ 

(جدید) 2,200,000 تومان

کد فرش : 1017065
فرش 1500 شانه 14 رنگ طرح اصفهان

 فرش 1500 شانه 14 رنگ طرح اصفهان 

(جدید) 3,250,000 تومان

کد فرش : 10215025
فرش 1500 شانه طرح نوین

 فرش 1500 شانه طرح نوین 

(جدید) 3,250,000 تومان

کد فرش : 10215023
فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان 

(جدید) 1,350,000 تومان

کد فرش : 10175055
فرش ماشینی 500 شانه طرح شاه ماهی

 فرش ماشینی 500 شانه طرح شاه ماهی 

(جدید) 1,350,000 تومان

کد فرش : 10175062
فرش ماشینی 500 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 500 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,350,000 تومان

کد فرش : 10175069
فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

 فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070252
فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

 فرش 700 شانه کاشان طرح نگین 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070250
فرش 700 شانه کاشان طرح خشتی

 فرش 700 شانه کاشان طرح خشتی 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070241
فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره

 فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070240
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070239
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070238
کد فرش : 102070237
فرش 700 شانه کاشان طرح افشان

 فرش 700 شانه کاشان طرح افشان 

(جدید) 2,250,000 تومان

کد فرش : 102070236
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120132
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120128
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120124
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120121
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120119
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120116
کد فرش : 1020120115
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 2,650,000 تومان

کد فرش : 1020120114
کد فرش : H1020120132
فرش ماشینی 1000 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 2,500,000 تومان

کد فرش : 10201055
فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم 

(جدید) 2,500,000 تومان

کد فرش : 10201050
کد فرش : 10201049

با پیشرفته شدن تکنولوژی و مدرن شدن دستگاه های بافندگی ، تمامی طرح های قالی های دستباف به صورت دستبافتگونه و با شانه و تراکم بالا تولید می شوند . یکی از طرح های بسیار زیبای اصیل ایرانی ، طرح شاه عباسی می باشد که یکی از طرح های زیبای قالی دستباف است . به دلیل محبوبیت این طرح در بین ایرانیان ، کارخانه های تولید کننده به تولید فرش ماشینی طرح شاه عباسی پرداخته اند .
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاه عباسی ، یکی از زیباترین فرش های کاشان است که دارای ریز بافتی و ریز نقشی است و به دلیل برجسته بودن مناسب برای مکان های پذیرایی و دکوراسیون های مجلل است .
کارخانه فرش کاشان ممتاز ترین و جذاب ترین طرح های فرش را در وب سایت فرش کاشان به نمایش گذاشته است . این کارخانه فروش اینترنتی و فروش حضوری را برای همگان فراهم آورده است . تمامی محصولات این کارخانه با الیاف آکریلیک هیت ست شده تولید شده اند و به دلیل هیت ست شدن ، بدون پرزدهی می باشند و در برابر پاخور شدن و شست وشو مقاوم هستند .
علاقه مندان به فرش طرح شاه عباسی می توانند این طرح زیبای اصیل ایرانی را در شانه و تراکم های مختلف و در رنگبندی متفاوت به قیمت درب کارخانه خریداری کنند . فروش مستقیم سیاست کاری مدیران این کارخانه است و با این سیاست تمامی فرش های کاشان توسط این کارخانه به قیمت عمده عرضه می شود .