جدیدترین فرش کاشان

مقالات علمی آموزشی فرش ماشینی

مقالات علمی و آموزشی مرتبط با صنعت فرش ماشینی جهت افزایش سطح آگاهی افراد قبل از خرید فرش ماشینی
روش نگهداری و شستشوی فرش ماشینی | 97/09/19
روش نگهداری و شستشوی فرش ماشینی
نگهداری و شستشوی اصولی فرش ماشینی از اهمیت بسزایی برخوردار است و جهت از دست رفتن کیفیت اولیه فرش باید به اصول تخصصی آن توجه ویژه ای داشت: 1- قبل از شستشوی فرش ماشینی حتما از آن غبارگیری نمایید و گرد ...