تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

دیکشنری فرش ماشینی

دیکشنری فرش ماشینی ایرانی علی الخصوص فرش ماشینی کاشان
rug قالیچه | 97/09/30
rug قالیچه
قالیچه rug , footcloth ------------------------------------------------------------------------------------------------ فرش کردن pave , floor , rug , spread --------------------------------------...
carpet فرش | 97/09/30
carpet فرش
فرش carpet , carpeting , floor , cover ------------------------------------------------------------------------------------------------ قالی carpet -----------------------------------------------...