تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش سایز و طرح خاص

موجود نیست
کد فرش : dlr32001

گلیم برشی ساده طرح چهل تکه

(جدید) 160,000 تومان

کد فرش : S101205

فرش 1200 شانه هالیدی کرم 24 متری

(جدید) 20,400,000 تومان

کد فرش : S101204

فرش ماشینی ابعاد بزرگ طرح کیمیای سعادت

(جدید) 20,400,000 تومان

کد فرش : S101203

فرش ماشینی سایز خاص طرح سلطنتی

(جدید) 20,400,000 تومان

کد فرش : S101202

فرش ماشینی ابعاد بزرگ طرح باغ معلق

(جدید) 20,400,000 تومان

کد فرش : S101201

فرش ماشینی بزرگ پارچه طرح افشان

(جدید) 20,400,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : R10133

فرش کناره تشریفات هتل یا فرش قرمز

(جدید) 270,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : R10132

فرش تشریفات طرح ساده

(جدید) 270,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : R10135

گبه قشقایی فرش تشریفاتی اصیل

(جدید) 310,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : R10134

زیباترین گبه فرش تشریفات مجالس

(جدید) 310,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : R10133

فرش کناره گبه قشقایی درجه یک

(جدید) 310,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : R10132

فرش راه پله گبه قشقایی

(جدید) 260,000 تومان

کد فرش : R10131

فرش تشریفات طرح ورساچ رول

(جدید) 270,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141207

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح نویان

1,420,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141206

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح فرنوش

1,420,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141205

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح عاطفه

1,420,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141204

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح راحیل

1,420,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141203

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح تبسم

1,420,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141202

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح تیام

1,420,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : C10141201

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح آذین

1,420,000 تومان