تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح گلدانی

موجود نیست
کد فرش : H101612088

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101615021

فرش 1500 شانه طرح ثمین

(جدید) 5,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10161028

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رومنس

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10161026

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خشتی برلیان

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10161022

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح بهشت

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101670202

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح لوکس

3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101670150

عکس فرش 700 شانه طرح گلناز

(جدید) 3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10167049

فرش 700 شانه طرح ایلیا

4,050,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10121504

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح هوروش

5,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101012043

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیکرخ

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101112032

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فرانسوی

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101112031

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شهسوار

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101112029

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سالار

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10812060

فرش ماشینی 1200 شانه طرح هشت پرنده

5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10812056

فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلاله

5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10812049

فرش ماشینی 1200 شانه طرح خشتی

5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 1081011

فرش ماشینی 1000 شانه طرح روناک

4,150,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 108106

فرش ماشینی 1000 شانه طرح پونه

4,150,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 1087034

فرش ماشینی 700 شانه طرح آدرینا

6,275,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H102106

فرش ماشینی 1000 شانه گل برجسته طرح ترانه

4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10112018

فرش ماشيني 1200 شانه طرح فلورا

5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 1017021

فرش ماشینی 700 شانه طرح گلناز

4,050,000 تومان