تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح گل فرنگ

موجود نیست
کد فرش : 1017065

فرش 700 شانه طرح فرنگ

(جدید) 4,050,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101870230

فرش 700 شانه کاشان طرح فرنگ

(جدید) 3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10167054

فرش 700 شانه طرح فرنگ

4,050,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101112023

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان گلفرنگ

5,250,000 تومان