تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح لچک و ترنج

کد فرش : le700002

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح صوفیا

سفارش تلفنی محصول

3 ستاره
کد فرش : raj15001523

فرش 1500 شانه تراکم 4500 ترنج دار کاشان

سفارش تلفنی محصول

کد فرش : raj15001526

فرش 1500 شانه جدید طرح لچک ترنج

سفارش تلفنی محصول

کد فرش : raj15001520

فرش ماشینی 1500 شانه تراکم 4500 ترنج دار کاشان

سفارش تلفنی محصول

کد فرش : mhe70013

فرش 700 شانه طرح کارینا سرمه ای

سفارش تلفنی محصول

کد فرش : mhe70009

فرش ماشینی طرح پیچک 700 شانه کاشان

2,650,000 تومان

کد فرش : raj1500v06

فرش 1500 شانه گل برجسته وینتیج ترنج دار

(جدید) 5,750,000 تومان

کد فرش : mhe70005

فرش 700 شانه طرح الی زمینه فیلی کاشان

2,650,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1021120146

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1019120113

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101612097

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : G10102

فرش ماشینی گبه طرح ترنج

405,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 108108

فرش ماشینی 1000 شانه طرح ترنج

4,150,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 1077036

فرش ماشینی 700 شانه طرح اصفهان

3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1031203

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج

5,250,000 تومان