تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح نگین

موجود نیست
کد فرش : 102070278

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 1017068

فرش 700 شانه طرح نگین

(جدید) 4,050,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1021120176

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 102070250

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101612053

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10161047

فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگین

(جدید) 4,150,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101670194

فرش 700 شانه نگین مشهد طرح شهیاد

(جدید) 3,102,000 تومان