تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح تبریز

کد فرش : shah120007

فرش 1200 شانه 8 رنگ طرح تبریز

(جدید) 5,100,000 تومان

کد فرش : bo120015125

فرش تبریز قرمز 1200 شانه ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015124

مدل فرش 1200 شانه تبریز ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015121

فرش 1200 شانه تراکم 3600 تبریز ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015119

فرش 1200 شانه تبریز ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015118

فرش تبریز کاشان 1200 شانه ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015114

فرش تبریز کرم 1200 شانه ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015113

فرش تبریز خوب 1200 شانه ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015111

فرش جدید تبریز 1200 شانه ماشینی

(جدید) 5,250,000 تومان

کد فرش : bo120015110

فرش ماشینی تبریز 1200 شانه

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120248

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1021705

فرش 700 شانه گل برجسته طرح تبریز

3,000,000 تومان

کد فرش : 1020120119

فرش ماشینی 1200 شانه نقشه تبریز

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 1016120104

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ماهی اصیل تبریز

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120103

فرش 1200 گل برجسته طرح افشان گلریز تبریز

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101110

فرش ماشيني 1000 شانه طرح تبریز

1,600,000 تومان