تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش وینتیج، کهنه نما یا پتینه

کد فرش : raj1500v09

فرش افشان ۱۵۰۰ شانه گل برجسته وینتیج

سفارش تلفنی محصول

کد فرش : raj1500v08

فرش 1500 شانه طرح افشان گل برجسته وینتیج

سفارش تلفنی محصول

کد فرش : raj1500v06

فرش 1500 شانه گل برجسته وینتیج ترنج دار

(جدید) 5,750,000 تومان

کد فرش : raj1500v03

فرش 1500 شانه وینتیج طرح افشان ذغالی

(جدید) 5,750,000 تومان

کد فرش : amr1232

فرش وینتیج جدید 1200 شانه گل برجسته

2,925,000 تومان

5 ستاره
کد فرش : amr1208

فرش وینتیج ترک 1200 شانه گل برجسته

2,925,000 تومان

کد فرش : amr1206

فرش وینتیج کاشان 1200 شانه گل برجسته

2,925,000 تومان

کد فرش : mohc100649

فرش کلاریس کهنه باف کاشان

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100648

فرش وینتیج ماشینی کلاریس

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100647

فرش کلاریس طرح قالی کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100646

فرش کلاریس وینتیج 700 شانه رنگ سرمه ای

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100645

فرش مدل کلاریس طرح وینتیج

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100644

فرش وینتیج کلاریس جدید

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100643

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما زمینه خاکستری

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100642

فرش کلاریس طرح کهنه شده

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100641

فرش فانتزی کلاریس کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100640

فرش وینتیج 700 شانه آبی کلاریس محتشم

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100639

فرش ماشینی محتشم زمینه آجری

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100638

فرش وینتیج رنگ زرد

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100637

فرش کلاریس طرح وینتیج رنگ کرم

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100634

فرش طرح لوزی کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100630

فرش ماشینی محتشم طرح سنتی مدل هریس

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100627

فرش وینتیج کلاریس زمینه قهوه ای

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100629

فرش ۷۰۰ شانه کهنه نما مدرن

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100626

فرش کلاریس کهنه باف

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100625

فرش ماشینی ایرانی کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100624

فرش کلاریس طرح کهنه نما رنگ زرشکی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100623

فرش کلاریس سنتی کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100622

فرش ماشینی وینتیج کاشان

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100620

فرش وینتیج کلاریس طرح سنتی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100611

فرش ماشینی کلاریس وینتیج کاشان

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100619

فرش وینتیج فیروزه ای

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100618

فرش چاپی طرح دار کهنه شده

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100617

فرش ماشینی 700 شانه وینتیج کاشان زمینه بادامی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100616

فرش کلاریس کهنه نما طرح کلاسیک

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100603

فرش ماشینی مدل کهنه نما زمینه طلایی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100613

فرش محتشم سبک کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100612

طرح جدید فرش کلاریس کهنه باف

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100610

طرح خاص فرش 700 شانه کلاریس کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100608

فرش طرح تلفیقی کلاریس کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100607

فرش کلاریس وینتیج بادامی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100606

فرش ماشینی طرح کهنه نما زمینه آبی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100605

فرش ماشینی کلاریس مدل کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100604

فرش کهنه نما تمام رنگ

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100603-01

فرش 700 شانه کلاریس طرح کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100601

فرش طرح کهنه نما زمینه شرابی

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : mohc100600

فرش ماشینی کلاریس کهنه نما

(جدید) 1,125,000 تومان

کد فرش : ke82711

فرش وینتیج زمینه دودی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke82611

قالیچه وینتیج ارزان قیمت 1200 شانه

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke82511

فرش ماشینی لوکس وینتیج

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke82311

فرش وینتیج با طرح لچک و ترنج

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke82211

جدیدترین فرش طرح قدیمی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke82011

فرش وینتیج زمینه زغالی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke81211

فرش وینتیج قهوه ای 1200 شانه

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke81111

فرش وینتیج زمینه کرم نسکافه ای

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke81011

فرش وینتیج کهنه نما کاشان

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8061302

فرش وینتیج 1200 شانه تراکم 3600

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8061201

فرش کهنه نما کاشان

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8041202

فرش عتیقه قدیمی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8041101

فرش وینتیج زمینه دودی کرم

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8031302

فرش ماشینی مدل وینتیج

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8031201

فرش وینتیج زمینه نارنجی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8021202

فرش وینتیج کرم

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8021101

فرش کاشان طرح وینتیج

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8011202

فرش وینتیج ایرانی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8011101

فرش وینتیج کهنه نما

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8001202

فرش ماشینی طرح قدیمی

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke8001101

فرش ماشینی طرح وینتیج

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : ke3304811

فرش وینتیج طرح جدید

(جدید) 1,375,000 تومان

کد فرش : H108-1019

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1019

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1018

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1018

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1016

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1016

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1015

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1015

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1014

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1014

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1013

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1013

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1012

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1012

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1011

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1011

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : H108-1001

فرش 1000 شانه گل برجسته کد 1001

(جدید) 5,500,000 تومان

کد فرش : sha1200bg12101

فرش وینتیج 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج دار

(جدید) 5,250,000 تومان

5 ستاره