تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی صدفی

فرش ماشینی 1500 شانه طرح افشان کاشان
کد محصول : raj15001522

فرش ماشینی 1500 شانه طرح افشان کاشان

0 تومان

فرش کاشان طرح افشان ۱۵۰۰ شانه گل برجسته
کد محصول : raj15001521

فرش کاشان طرح افشان ۱۵۰۰ شانه گل برجسته

(جدید) 0 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه تراکم 4500 ترنج دار کاشان
کد محصول : raj15001520

فرش ماشینی 1500 شانه تراکم 4500 ترنج دار کاشان

(جدید) 0 تومان

فرش 1500 شانه کاشان طرح افشان اسلیمی
کد محصول : raj15001519

فرش 1500 شانه کاشان طرح افشان اسلیمی

0 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین
کد محصول : pad120010

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آرتام
کد محصول : pad12004

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آرتام

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ
کد محصول : pad120001

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

5,250,000 تومان

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح سالاری
کد محصول : moh150014

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح سالاری

5,600,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح مهگل
کد محصول : moh150013

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح مهگل

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح جواهر
کد محصول : moh150011

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح جواهر

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ١٥٠٠ شانه گل برجسته طرح ایزد مهر
کد محصول : moh150006

فرش ١٥٠٠ شانه گل برجسته طرح ایزد مهر

5,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا
کد محصول : H10217017

فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا

(جدید) 3,000,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه گل برجسته طرح میخک
کد محصول : H10217016

فرش 700 شانه گل برجسته طرح میخک

(جدید) 3,000,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه گل برجسته طرح افشان لیروز
کد محصول : H10217011

فرش 700 شانه گل برجسته طرح افشان لیروز

(جدید) 3,000,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه گل برجسته طرح افشان سنا
کد محصول : H10217010

فرش 700 شانه گل برجسته طرح افشان سنا

(جدید) 3,000,000 تومان