تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی فیروزه ای

رنگ آبی فیروزه ای سردتر از رنگ سبز است و لذا آرامشی که ایجاد می کند دارای سکون بیشتری می باشد.

فرش ماشینی رنگ آبی فیروزه ای در دکوراسیون شما احساس آرامش فکری و ذهنی ایجاد می کند و به پیشرفت و تسهیل رشد معنوی انسان کمک شایان توجهی می کند.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ آبی فیروزه ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح چکاوک
کد محصول : shs5930

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح چکاوک

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح شاهکار صفویه
کد محصول : shs5626

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح شاهکار صفویه

(جدید) 4,200,000 تومان

فرش کلاریس کهنه باف کاشان
کد محصول : mohc100649

فرش کلاریس کهنه باف کاشان

(جدید) 1,125,000 تومان

فرش آجری 700 شانه کلاریس مدرن
کد محصول : mohc100410

فرش آجری 700 شانه کلاریس مدرن

(جدید) 1,125,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه کهنه نما مدرن
کد محصول : mohc100629

فرش ۷۰۰ شانه کهنه نما مدرن

(جدید) 1,125,000 تومان

فرش وینتیج فیروزه ای
کد محصول : mohc100619

فرش وینتیج فیروزه ای

(جدید) 1,125,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح گلفرنگ
کد محصول : moh120003

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح گلفرنگ

(جدید) 5,100,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح اهورا
کد محصول : moh120001

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح اهورا

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار
کد محصول : 108120149

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ارگ
کد محصول : 108120146

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ارگ

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آرسس
کد محصول : 10812043

فرش ماشینی 1200 شانه طرح آرسس

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح باغ معلق
کد محصول : S-108707

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح پرنس
کد محصول : S-108708

فرش 700 شانه طرح پرنس

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح شهرزاد
کد محصول : S-1087015

فرش 700 شانه طرح شهرزاد

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح شهیاد
کد محصول : S-1087016

فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح مانا
کد محصول : S-1087021

فرش 700 شانه طرح مانا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ملورین
کد محصول : S-1087022

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ناردون
کد محصول : S-1087023

فرش 700 شانه طرح ناردون

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح نسترن
کد محصول : S-1087024

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح نیلا
کد محصول : S-1087025

فرش 700 شانه طرح نیلا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح هالیدی
کد محصول : S-1087026

فرش 700 شانه طرح هالیدی

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان
کد محصول : H10211063

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان

4,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان
کد محصول : 10175055

فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان

(جدید) 1,350,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 500 شانه طرح چیچک
کد محصول : 10175061

فرش ماشینی 500 شانه طرح چیچک

(جدید) 1,350,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 500 شانه طرح کهربا
کد محصول : 10175064

فرش ماشینی 500 شانه طرح کهربا

(جدید) 1,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه
کد محصول : H10211047

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه

4,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 500 شانه طرح کهربا
کد محصول : 10175063

فرش ماشینی 500 شانه طرح کهربا

4,250,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 500 شانه طرح چیچک
کد محصول : 10175060

فرش ماشینی 500 شانه طرح چیچک

4,250,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان
کد محصول : 10175054

فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان

4,250,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق
کد محصول : 10812046

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح هلن
کد محصول : 1077072

فرش ماشینی 700 شانه طرح هلن

3,102,000 تومان

موجود نیست
قالی 1500 شانه تراکم 4500 طرح تریاندا
کد محصول : 101215016

قالی 1500 شانه تراکم 4500 طرح تریاندا

5,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح هایکا
کد محصول : 10121507

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح هایکا

5,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلاطین
کد محصول : 10812050

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلاطین

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار
کد محصول : 10812050

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار

4,270,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یاسمن
کد محصول : 10812062

فرش ماشینی 1200 شانه طرح یاسمن

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان
کد محصول : 10812045

فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح پرنس
کد محصول : 10812047

فرش ماشینی 1200 شانه طرح پرنس

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره
کد محصول : 1081012

فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره

4,150,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد
کد محصول : 1081015

فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد

4,150,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح آرشیدا
کد محصول : 1077035

فرش ماشینی 700 شانه طرح آرشیدا

3,102,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح شهرزاد
کد محصول : 1087040

فرش ماشینی 700 شانه طرح شهرزاد

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح شهیاد
کد محصول : 1087041

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح شهیاد

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 ملورین
کد محصول : 1087044

فرش 700 شانه تراکم 2550 ملورین

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون
کد محصول : 1087045

فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 نسترن
کد محصول : 1087046

فرش 700 شانه تراکم 2550 نسترن

4,050,000 تومان