جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی گلبهی

رنگ گلبهی که شاخه ای از رنگ صورتی است جزء رنگ های گرم محسوب می شود و مکمل آن رنگ سبز است.

فرش ماشینی رنگ گلبهی نماد عشق و عاشقی بدون قید و شرط است و نشانه امید به یک نتیجه مثبت است.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ گلبهی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : T101412011

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح زرین

4,050,000 تومان

کد محصول : C10141205

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح عاطفه

1,420,000 تومان

کد محصول : mohr400410

فرش کلاریس کهنه نما 1200 شانه محتشم کاشان

(جدید) 7,200,000 تومان

کد محصول : mohc100629

فرش ۷۰۰ شانه کهنه نما مدرن

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : mohc100415

فرش مدرن پذیرایی 700 شانه کلاریس

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : sha120009

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sha120013

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : an70002

فرش فانتزی ترک طرح سرامیک

(جدید) 875,000 تومان

کد محصول : an70012

فرش فانتزی ترک طرح نگار

875,000 تومان

کد محصول : an70016

فرش فانتزی ترک طرح سیلک

(جدید) 875,000 تومان