جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی روناسی

رنگ روناسی نماد خرمندی و شکوه و خوش نامی و هنر و لذت است.

فرش ماشینی رنگ روناسی یکی از ماندگارترین رنگ قرمز جهان در صنعت فرش به حساب می آید و در دکوراسیون شما احساس شادی و ثروت را القا می کند.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ روناسی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : 10512042

فرش ماشینی 1200 شانه طرح نایین

4,450,000 تومان

کد محصول : 1097079

فرش ماشینی 700 شانه طرح آرزو

3,102,000 تومان

کد محصول : H101012048

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وستا

4,500,000 تومان

کد محصول : 10121501

فرش ماشینی 1500 شانه طرح قاجاری

5,100,000 تومان

کد محصول : 10121505

فرش ماشینی 1500 شانه طرح کاهار

5,100,000 تومان

کد محصول : shs4747

فرش ماشینی طرح بلوچی

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : shs5860

فرش ماشینی عشایری بلوچی

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : shs4860

فرش سنتی 500 شانه طرح بلوچ

(جدید) 3,575,000 تومان