جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی بنفش

رنگ بنفش در هاله ترکیب قرمز فعال و گرم با آبی آرام و سرد است.

فرش ماشینی رنگ بنفش نشانه خرد و قدرتمندی است و باعث افزایش قدرت جسمانی و منابع لازم برای اعمال تغییرات در زندگی خود و دیگران می شود.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ بنفش را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : SG10131

فرش شگی فانتزی

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG101311

فرش سه بعدی پرزبلند

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG101310

فرش ماشینی پرز بلند شگی

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG10139

فرش فانتزی شگی

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG10138

فرش شگی مدرن

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG10135

فرش شگی ارزان

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG10134

فرش شگی طرح سه بعدی

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG10132

فرش پرزبلند شگی

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : SG10133

فرش فانتزی پرزبلند

(جدید) 750,000 تومان

کد محصول : 10812046

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

4,450,000 تومان

کد محصول : moh120005

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح حوض نقره

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : mohc100600

فرش ماشینی کلاریس کهنه نما

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : mohc100629

فرش ۷۰۰ شانه کهنه نما مدرن

(جدید) 975,000 تومان