جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی ترمه ای

رنگ ترمه ای که شاخه ای از رنگ قهوه ای پر رنگ، رنگی گرم و خنثی است که به وجود آورنده احساس آسایش، راحتی و امنیت است.

فرش ماشینی رنگ ترمه ای به فرد و دکوراسیون شما حس تازگی و طراوت و طبیعی بودن می بخشد و نشان دهنده سادگی، صفا و آرامش است و حس صمیمیت و دوستی را بوجود می آورد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ ترمه ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : 101702

فرش ماشینی 700 شانه طرح افسون

3,650,000 تومان

کد محصول : 101705

فرش ماشینی 700 شانه طرح الی

3,650,000 تومان

کد محصول : 101706

فرش ماشینی 700 شانه طرح اهورا

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017011

فرش ماشینی 700 شانه طرح پانیز

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017014

فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017017

فرش ماشینی 700 شانه طرح راز

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017024

فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد

3,650,000 تومان

کد محصول : 1011013

فرش ماشيني 1000 شانه طرح دلسا

1,600,000 تومان

کد محصول : 101109

فرش ماشيني 1000 شانه طرح پرهام

1,600,000 تومان

کد محصول : 101108

فرش ماشيني 1000 شانه طرح برکه

1,600,000 تومان

کد محصول : 101105

فرش ماشيني 1000 شانه طرح افشان گل مرغ

1,600,000 تومان

کد محصول : 101104

فرش ماشيني 1000 شانه طرح آفرینا

1,600,000 تومان

کد محصول : 101103

فرش ماشيني 1000 شانه طرح اعجاز

1,600,000 تومان

کد محصول : 101102

فرش ماشيني 1000 شانه طرح آریانا

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011015

فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011027

فرش ماشيني 1000 شانه طرح نایین

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011025

فرش ماشيني 1000 شانه طرح یاشار

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011024

فرش ماشيني 1000 شانه طرح نسترن

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011023

فرش ماشيني 1000 شانه طرح نادیا

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011017

فرش ماشيني 1000 شانه طرح شیما

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011016

فرش ماشيني 1000 شانه طرح شاه عباسی

1,600,000 تومان

کد محصول : 1011011

فرش ماشيني 1000 شانه طرح حریر

1,600,000 تومان

کد محصول : 1087034

فرش ماشینی 700 شانه طرح آدرینا

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087046

فرش ماشینی 700 شانه طرح نسترن

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087045

فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087044

فرش ماشینی 700 شانه طرح ملورین

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087043

فرش ماشینی 700 شانه طرح مانا

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087041

فرش ماشینی 700 شانه طرح شهیاد

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087039

فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره

3,650,000 تومان

کد محصول : 108104

فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی

4,150,000 تومان

کد محصول : 108107

فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

4,150,000 تومان

کد محصول : 1081014

فرش ماشینی 1000 شانه طرح شاهان

4,150,000 تومان

کد محصول : 10812048

فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

4,450,000 تومان

کد محصول : 10812062

فرش ماشینی 1200 شانه طرح یاسمن

4,450,000 تومان

کد محصول : 10812056

فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلاله

4,450,000 تومان

کد محصول : 10812051

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سی گل

4,450,000 تومان

کد محصول : 10812050

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلاطین

4,450,000 تومان

کد محصول : 10812044

فرش ماشینی 1200 شانه طرح اساطیر

4,450,000 تومان

کد محصول : 108106

فرش ماشینی 1000 شانه طرح بهرنگ

4,150,000 تومان

کد محصول : 10161034

سفارش فرش ماشيني 1000 شانه طرح مینا

1,600,000 تومان

کد محصول : 10161033

فرش ماشيني 1000 شانه طرح گنبد مینا

1,600,000 تومان

کد محصول : 10161032

طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو

1,600,000 تومان

کد محصول : 10161029

طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر

1,600,000 تومان

کد محصول : 101615018

فرش ماشینی 1500 شانه طرح آفرینش

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : 101615020

فرش ماشینی 1500 شانه طرح محیا

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : 1016120108

فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 1016120100

فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101612082

فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101612078

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 1087028-S

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087027

فرش 700 شانه طرح هلیا

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087026

فرش 700 شانه طرح هالیدی

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087025

فرش 700 شانه طرح نیلا

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087023

فرش 700 شانه طرح ناردون

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087022

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087021

فرش 700 شانه طرح مانا

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087020

فرش 700 شانه طرح لوکس

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087018

فرش 700 شانه طرح گل افشان

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087016

فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087013

فرش 700 شانه طرح خشتی

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087011

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-108707

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-108701

فرش 700 شانه طرح آدرینا

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : H1081082

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H1081080

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاهان

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10812043

فرش ماشینی 1200 شانه طرح آرسس

4,450,000 تومان

کد محصول : 108120146

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ارگ

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 10812046

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

4,450,000 تومان

کد محصول : 108120149

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 108120150

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 108120151

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاه چراغ

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 10812053

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی

4,450,000 تومان

کد محصول : 10812054

فرش ماشینی 1200 شانه طرح کیمیا

4,450,000 تومان

کد محصول : 108120147

فرش ماشینی 1200 شانه طرح پگاه

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 10812059

فرش ماشینی 1200 شانه طرح نایین

4,450,000 تومان

کد محصول : H1081080

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رویا

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H1081077

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر

(جدید) 4,150,000 تومان