تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی ترمه ای

رنگ ترمه ای که شاخه ای از رنگ قهوه ای پر رنگ، رنگی گرم و خنثی است که به وجود آورنده احساس آسایش، راحتی و امنیت است.

فرش ماشینی رنگ ترمه ای به فرد و دکوراسیون شما حس تازگی و طراوت و طبیعی بودن می بخشد و نشان دهنده سادگی، صفا و آرامش است و حس صمیمیت و دوستی را بوجود می آورد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ ترمه ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح آروانا
کد محصول : amgh70002

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح آروانا

0 تومان

فرش ماشینی 700 شانه طرح آماندا
کد محصول : amgh70001

فرش ماشینی 700 شانه طرح آماندا

0 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح سلنا
کد محصول : amgh150014

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح سلنا

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش 1500 شانه برجسته طرح قصر طلایی
کد محصول : amgh150013

فرش 1500 شانه برجسته طرح قصر طلایی

5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح سارینا
کد محصول : amgh150012

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح سارینا

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه کاشان طرح سایه گل برجسته
کد محصول : amgh150011

فرش ماشینی 1500 شانه کاشان طرح سایه گل برجسته

5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه تراکم ۴۵۰۰ گل برجسته نقشه غزل
کد محصول : amgh150010

فرش ۱۵۰۰ شانه تراکم ۴۵۰۰ گل برجسته نقشه غزل

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه ماشینی طرح صدف گل برجسته
کد محصول : amgh150009

فرش ۱۵۰۰ شانه ماشینی طرح صدف گل برجسته

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته نقشه مانلی
کد محصول : amgh150008

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته نقشه مانلی

5,600,000 تومان

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح درنا
کد محصول : amgh150007

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح درنا

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح شاهکار
کد محصول : amgh150005

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح شاهکار

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه طرح تبسم گل برجسته
کد محصول : amgh150004

فرش ۱۵۰۰ شانه طرح تبسم گل برجسته

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح رکسانا
کد محصول : amgh150003

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح رکسانا

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح بهار
کد محصول : amgh150002

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح بهار

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح آریانا
کد محصول : amgh150001

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح آریانا

(جدید) 5,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر
کد محصول : H1081077

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رویا
کد محصول : H1081080

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رویا

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح نایین
کد محصول : 10812059

فرش ماشینی 1200 شانه طرح نایین

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش طرح پگاه 1200 شانه
کد محصول : 108120147

فرش طرح پگاه 1200 شانه

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح کیمیا
کد محصول : 10812054

فرش ماشینی 1200 شانه طرح کیمیا

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی
کد محصول : 10812053

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاه چراغ
کد محصول : 108120151

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاه چراغ

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی
کد محصول : 108120150

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار
کد محصول : 108120149

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سالار

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق
کد محصول : 10812046

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ارگ
کد محصول : 108120146

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ارگ

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آرسس
کد محصول : 10812043

فرش ماشینی 1200 شانه طرح آرسس

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاهان
کد محصول : H1081080

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شاهان

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گل سرخ
کد محصول : H1081082

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح آدرینا
کد محصول : S-108701

فرش 700 شانه طرح آدرینا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح باغ معلق
کد محصول : S-108707

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح حوض نقره
کد محصول : S-1087011

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح خشتی
کد محصول : S-1087013

فرش 700 شانه طرح خشتی

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح شهیاد
کد محصول : S-1087016

فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح گل افشان
کد محصول : S-1087018

فرش 700 شانه طرح گل افشان

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح لوکس
کد محصول : S-1087020

فرش 700 شانه طرح لوکس

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح مانا
کد محصول : S-1087021

فرش 700 شانه طرح مانا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ملورین
کد محصول : S-1087022

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ناردون
کد محصول : S-1087023

فرش 700 شانه طرح ناردون

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح نیلا
کد محصول : S-1087025

فرش 700 شانه طرح نیلا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح هالیدی
کد محصول : S-1087026

فرش 700 شانه طرح هالیدی

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح هلیا
کد محصول : S-1087027

فرش 700 شانه طرح هلیا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح هیوا
کد محصول : 1087028-S

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا
کد محصول : 101612078

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون
کد محصول : 101612082

فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش 1200 شانه طرح صاحبقران
کد محصول : 1016120100

فرش 1200 شانه طرح صاحبقران

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2
کد محصول : 1016120108

فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه طرح محیا
کد محصول : 101615020

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه طرح محیا

5,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح آفرینش
کد محصول : 101615018

فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح آفرینش

(جدید) 5,600,000 تومان

موجود نیست
طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر
کد محصول : 10161029

طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر

1,600,000 تومان

موجود نیست
طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو
کد محصول : 10161032

طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح گنبد مینا
کد محصول : 10161033

فرش ماشيني 1000 شانه طرح گنبد مینا

1,600,000 تومان

موجود نیست
سفارش فرش ماشيني 1000 شانه طرح مینا
کد محصول : 10161034

سفارش فرش ماشيني 1000 شانه طرح مینا

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح بهرنگ
کد محصول : 108106

فرش ماشینی 1000 شانه طرح بهرنگ

4,150,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اساطیر
کد محصول : 10812044

فرش ماشینی 1200 شانه طرح اساطیر

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلاطین
کد محصول : 10812050

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلاطین

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سی گل
کد محصول : 10812051

فرش ماشینی 1200 شانه طرح سی گل

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلاله
کد محصول : 10812056

فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلاله

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یاسمن
کد محصول : 10812062

فرش ماشینی 1200 شانه طرح یاسمن

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره
کد محصول : 10812048

فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

5,100,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شاهان
کد محصول : 1081014

فرش ماشینی 1000 شانه طرح شاهان

4,150,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل
کد محصول : 108107

فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

4,150,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی
کد محصول : 108104

فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی

4,150,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه طرح حوض نقره مدل الی
کد محصول : 1087039

فرش 700 شانه طرح حوض نقره مدل الی

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح شهیاد
کد محصول : 1087041

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح شهیاد

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 مانا
کد محصول : 1087043

فرش 700 شانه تراکم 2550 مانا

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 ملورین
کد محصول : 1087044

فرش 700 شانه تراکم 2550 ملورین

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون
کد محصول : 1087045

فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه تراکم 2550 نسترن
کد محصول : 1087046

فرش 700 شانه تراکم 2550 نسترن

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح آدرینا
کد محصول : 1087034

فرش ماشینی 700 شانه طرح آدرینا

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح حریر
کد محصول : 1011011

فرش ماشيني 1000 شانه طرح حریر

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح شاه عباسی
کد محصول : 1011016

فرش ماشيني 1000 شانه طرح شاه عباسی

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح شیما
کد محصول : 1011017

فرش ماشيني 1000 شانه طرح شیما

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح نادیا
کد محصول : 1011023

فرش ماشيني 1000 شانه طرح نادیا

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح نسترن
کد محصول : 1011024

فرش ماشيني 1000 شانه طرح نسترن

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح یاشار
کد محصول : 1011025

فرش ماشيني 1000 شانه طرح یاشار

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح نایین
کد محصول : 1011027

فرش ماشيني 1000 شانه طرح نایین

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی
کد محصول : 1011015

فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح آریانا
کد محصول : 101102

فرش ماشيني 1000 شانه طرح آریانا

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح اعجاز
کد محصول : 101103

فرش ماشيني 1000 شانه طرح اعجاز

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح آفرینا
کد محصول : 101104

فرش ماشيني 1000 شانه طرح آفرینا

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح افشان گل مرغ
کد محصول : 101105

فرش ماشيني 1000 شانه طرح افشان گل مرغ

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح برکه
کد محصول : 101108

فرش ماشيني 1000 شانه طرح برکه

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح پرهام
کد محصول : 101109

فرش ماشيني 1000 شانه طرح پرهام

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشيني 1000 شانه طرح دلسا
کد محصول : 1011013

فرش ماشيني 1000 شانه طرح دلسا

1,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح مهبد
کد محصول : 1017024

فرش 700 شانه کاشان طرح مهبد

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح راز
کد محصول : 1017017

فرش ماشینی 700 شانه طرح راز

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی کاشان طرح حوض نقره ۷۰۰ شانه
کد محصول : 1017014

فرش ماشینی کاشان طرح حوض نقره ۷۰۰ شانه

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش کاشان طرح پانیذ 700 شانه
کد محصول : 1017011

فرش کاشان طرح پانیذ 700 شانه

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش کاشان 700 شانه طرح اهورا
کد محصول : 101706

فرش کاشان 700 شانه طرح اهورا

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش 700 شانه کاشان طرح الی
کد محصول : 101705

فرش 700 شانه کاشان طرح الی

4,050,000 تومان

موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح افسون
کد محصول : 101702

فرش ماشینی 700 شانه طرح افسون

4,050,000 تومان