جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی فیلی

رنگ فیلی جزء سرد محسوب شده و این رنگ برای توصیف ماه به کار می رود.

فرش ماشینی رنگ فیلی که یکی از فرش های پر زرق و برق و سلطنتی است و حس ثروت و دارایی و قدرت مالی بالا را به شما می دهد و همیشه در دکوراسیون شما احساس برتری نسبت به دیگران به شما می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ فیلی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : 1017025

فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017024

فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد

3,650,000 تومان

کد محصول : 1011201

فرش ماشيني 1200 شانه طرح آرسس

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011202

فرش ماشيني 1200 شانه طرح آریا

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112023

فرش ماشيني 1200 شانه طرح هالیدی

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112022

فرش ماشيني 1200 شانه طرح مشفق

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112018

فرش ماشيني 1200 شانه طرح فلورا

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112016

فرش ماشيني 1200 شانه طرح عالیس

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112017

فرش ماشيني 1200 شانه طرح فرشته

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112019

فرش ماشيني 1200 شانه طرح لاله

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112015

فرش ماشيني 1200 شانه طرح صاحب قران

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112014

فرش ماشيني 1200 شانه طرح رزیتا

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112013

فرش ماشيني 1200 شانه طرح درباری

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112012

فرش ماشيني 1200 شانه طرح دانژه

4,450,000 تومان

کد محصول : 10112010

فرش ماشيني 1200 شانه طرح حوض نقره

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011209

فرش ماشيني 1200 شانه طرح جانان

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011208

فرش ماشيني 1200 شانه طرح بهشت شاهانه

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011207

فرش ماشيني 1200 شانه طرح آیسان

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011206

فرش ماشيني 1200 شانه طرح افشانک

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011203

فرش ماشيني 1200 شانه طرح افشان

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011204

فرش ماشيني 1200 شانه طرح افشان زنبق

4,450,000 تومان

کد محصول : 1011205

فرش ماشيني 1200 شانه طرح افشان لوتوس

4,450,000 تومان

کد محصول : 10512027

فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

4,450,000 تومان

کد محصول : H101012038

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل

(پرفروش) 4,700,000 تومان

کد محصول : H101012040

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مینو

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012042

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نایریکا

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012046

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هوربانو

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012045

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همراز

4,500,000 تومان

کد محصول : T1010701

فرش ماشینی ترک طرح ارج

1,680,000 تومان

کد محصول : T1010702

فرش ماشینی ترک طرح ارژنگ

1,680,000 تومان

کد محصول : T1010704

فرش ماشینی ترک طرح آرشا

1,680,000 تومان

کد محصول : T1010708

فرش ماشینی ترک طرح آستیاک

1,680,000 تومان

کد محصول : T10107013

فرش ماشینی ترک طرح اوتانا

1,680,000 تومان

کد محصول : H101012047

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وانیا

4,500,000 تومان

کد محصول : T10141203

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح اشوزاد

4,050,000 تومان

کد محصول : T10141204

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح پاکناز

4,050,000 تومان

کد محصول : T10141201

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح آتاناز

4,050,000 تومان

کد محصول : T10141206

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح درناز

4,050,000 تومان

کد محصول : T10141207

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح دینا

4,050,000 تومان

کد محصول : T10141208

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح رایکا

4,050,000 تومان

کد محصول : T10141209

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح سانیا

4,050,000 تومان

کد محصول : T101412010

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح شکوفه

4,050,000 تومان

کد محصول : T101412012

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح فرین

4,050,000 تومان

کد محصول : C10141201

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح آذین

1,420,000 تومان

کد محصول : C10141202

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح تیام

1,420,000 تومان

کد محصول : C10141204

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح راحیل

1,420,000 تومان

کد محصول : C10141206

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح فرنوش

1,420,000 تومان

کد محصول : C10141207

فرش دایره ترک 1200 شانه گل برجسته طرح نویان

1,420,000 تومان

کد محصول : SH102

فرش ماشینی شنل طرح بابک

350,000 تومان

کد محصول : 10167052

فرش 700 شانه طرح حلما

3,650,000 تومان

کد محصول : 101670164

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670167

فرش قیطران 700 شانه طرح آرشیدا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670212

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670211

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670209

فرش 700 شانه طرح مهبد

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670208

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670198

فرش 700 شانه پرفروش طرح کهربا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670170

فرش 700 شانه طرح افشان درباری

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670192

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670174

فرش 700 شانه طرح الی

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670190

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670189

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670185

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670184

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 1016101

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آراد

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 1016102

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرشیدا

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 1016104

فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 1016106

فرش ماشینی 1000 شانه طرح برکه

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 1016108

فرش ماشینی 1000 شانه طرح پرهام

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161010

فرش ماشینی 1000 شانه طرح جزیره

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161012

فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161013

فرش ماشینی 1000 شانه طرح صنم

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161015

فرش ماشینی 1000 شانه طرح ماهور

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161017

فرش ماشینی 1000 شانه طرح نسترن

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161018

فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161020

فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 101612067

فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان درباری

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : H1016120108

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 2

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120101

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پروانه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612087

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رقصانه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612099

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : 101612099

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101612073

فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101870231

فرش 700 شانه کاشان طرح لوکس(دیانا)

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101870228

فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101870227

فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670218

فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1020120130

فرش ماشینی 1200 شانه طرح کیمیای سعادت

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 102170259

فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170258

فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170257

فرش 700 شانه کاشان طرح سی گل

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170256

فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

3,102,000 تومان

کد محصول : H1021120134

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1022120142

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1021042

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شوکا

4,150,000 تومان

کد محصول : 102170251

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلی

3,650,000 تومان

کد محصول : 102170231

فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

3,650,000 تومان

کد محصول : 102170237

فرش 700 شانه کاشان طرح سی گل

3,650,000 تومان

کد محصول : 102170236

فرش 700 شانه کاشان طرح دینا

3,650,000 تومان

کد محصول : 101120136

فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101120135

فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101120133

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 102170290

جدیدترین فرش 700 شانه طرح باغ معلق

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170292

فرش 700 شانه اصل کاشان طرح بهشت

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170296

خرید آنلاین فرش 700 شانه طرح دینا

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170297

خرید فرش 700 شانه طرح سی گل

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170299

فرش 700 شانه اکریلیک طرح شهیاد

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170304

فرش کاشان 700 شانه طرح ناردون

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170307

فرش 700 شانه جدید طرح نیلان

3,102,000 تومان

کد محصول : H1021120193

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120197

فرش گل برجسته 1200 شانه طرح افشان رز

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120212

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح درسا

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120210

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خزان

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120204

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120201

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120232

فرش گل برجسته 1200 شانه طرح نهال

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120233

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا

4,500,000 تومان

کد محصول : 1023120144

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 1023120143

فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : H1016120236

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120245

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پروانه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120246

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120258

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رقصانه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120287

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120284

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نازگل

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120280

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120279

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120275

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیمیای سعادت

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : le100002

فرش ماشینی 1000 شانه طرح افشان شاهان

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100003

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرتین

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100004

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آیناز

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100005

فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100009

فرش ماشینی 1000 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100011

فرش ماشینی 1000 شانه طرح رز افشان

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100012

فرش ماشینی 1000 شانه طرح رقص شکوفه

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100013

فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستایش

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100014

فرش ماشینی 1000 شانه طرح سناتور

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100015

فرش ماشینی 1000 شانه طرح سهراب

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100017

فرش ماشینی 1000 شانه طرح شمس

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : moh70002

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح ویان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70003

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح سامان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70005

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح فرحی

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70006

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح هاله

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70007

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح هالیدی

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70008

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح محیا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70010

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح صنوبر

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70011

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح تارا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70012

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح یاس

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : moh70014

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح زرین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : le116

پرینت فرش خاکستری

(جدید) 855,000 تومان

کد محصول : le105

فرش چاپی مدرن

(جدید) 855,000 تومان

کد محصول : gol100001

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان اصفهان

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : gol100002

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان سلطنتی

(جدید) 3,552,000 تومان

کد محصول : gol100007

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح فرحزاد

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : gol100009

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح هالیدی

(جدید) 3,552,000 تومان

کد محصول : gol100011

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح خشت طلا

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : gol100012

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح لیلی

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : gol100014

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح یاشار

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : mohc100618

فرش چاپی طرح دار کهنه شده

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : shs4180

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شبستان

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs4240

فرش 1200 شانه ساتراپی گل برجسته

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs4545

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان با طرح زیبا

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs4730

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs4879

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs4920

زیباترین فرش 1200 شانه گل برجسته

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs5848

فرش برجسته جدید ساتراپی

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs5511

فرش برجسته ماشینی 1200 شانه طرح شاهکار صفویه

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : nc70017

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح پرنسس

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs4660

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح صنم

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs4717

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح فرحناز

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs4740

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح باغ معلق

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5152

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس برجسته مدل خشتی

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5464

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح دلپسند

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5970

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح کتیبه

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs6282

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح آراد

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5730

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح افشان درباری

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5777

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح باغ ملک

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : pad12003

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ارونا

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn120001

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح باغ ملک

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : sdn120002

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح دانژه

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : sdn120003

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح فلورا

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : sdn120004

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح هانا

(جدید) 4,450,000 تومان