سفارش انواع فرش درجه یکصفحـه اصلـی کارخانه فرش ماشینی کاشان خرید بی واسطه فرش کاشانارتـبـاط بـا مـا جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی فیلی

رنگ فیلی جزء سرد محسوب شده و این رنگ برای توصیف ماه به کار می رود.

فرش ماشینی رنگ فیلی که یکی از فرش های پر زرق و برق و سلطنتی است و حس ثروت و دارایی و قدرت مالی بالا را به شما می دهد و همیشه در دکوراسیون شما احساس برتری نسبت به دیگران به شما می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ فیلی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 1017025
کد فرش : 1017024
کد فرش : 1011201
کد فرش : 1011202
کد فرش : 10112023
کد فرش : 10112022
کد فرش : 10112018
کد فرش : 10112016
کد فرش : 10112017
کد فرش : 10112019
کد فرش : 10112015
کد فرش : 10112014
کد فرش : 10112013
کد فرش : 10112012
کد فرش : 10112010
کد فرش : 1011209
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011207
کد فرش : 1011206
کد فرش : 1011203
کد فرش : 1011204
کد فرش : 1011205
کد فرش : 10512027
کد فرش : H101012038
کد فرش : H101012040
کد فرش : T1010701
کد فرش : T1010702
کد فرش : T1010704
کد فرش : T1010708
کد فرش : T10107013
کد فرش : T10141203
کد فرش : T10141204
کد فرش : T10141201
کد فرش : T10141206
کد فرش : T10141207
کد فرش : T10141208
کد فرش : T10141209
کد فرش : T101412010
کد فرش : T101412012
کد فرش : SH102
کد فرش : 10167052

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670164
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670211

فرش 700 شانه طرح مهبد

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670209

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670208
کد فرش : 101670198
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670192

فرش 700 شانه طرح الی

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670174

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670190

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016102
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016106
کد فرش : 1016108
کد فرش : 10161010
کد فرش : 10161012
کد فرش : 10161013
کد فرش : 10161015
کد فرش : 10161017
کد فرش : 10161018
کد فرش : 10161020
کد فرش : 101612067
کد فرش : H1016120108
کد فرش : H1016120101
کد فرش : H101612087
کد فرش : H101612099
کد فرش : 101612099
کد فرش : 101612073
کد فرش : 101870231

فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 101870228
کد فرش : 101870227
کد فرش : 101670218
کد فرش : 1020120130
کد فرش : 102170259
کد فرش : 102170258
کد فرش : 102170257
کد فرش : 102170256
کد فرش : H1021120134
کد فرش : H1022120142
کد فرش : H1021042
کد فرش : 102170251
کد فرش : 102170231
کد فرش : 102170237
کد فرش : 102170236
کد فرش : 101120136
کد فرش : 101120135
کد فرش : 101120133
کد فرش : 102170290
کد فرش : 102170292
کد فرش : 102170296
کد فرش : 102170297
کد فرش : 102170299
کد فرش : 102170304
کد فرش : 102170307
کد فرش : H1021120193
کد فرش : H1021120197
کد فرش : H1021120212
کد فرش : H1021120210
کد فرش : H1021120204
کد فرش : H1021120201
کد فرش : H1021120232
کد فرش : H1021120233
کد فرش : 1023120144
کد فرش : 1023120143
کد فرش : H1016120236
کد فرش : H1016120245
کد فرش : H1016120246
کد فرش : H1016120258
کد فرش : H1016120287
کد فرش : H1016120284
کد فرش : H1016120280
کد فرش : H1016120279
کد فرش : H1016120275
کد فرش : le100002
کد فرش : le100003
کد فرش : le100004
کد فرش : le100005
کد فرش : le100009
کد فرش : le100011
کد فرش : le100012
کد فرش : le100013
کد فرش : le100014
کد فرش : le100015
کد فرش : le100017
کد فرش : moh70002
کد فرش : moh70003
کد فرش : moh70005
کد فرش : moh70006
کد فرش : moh70007
کد فرش : moh70008
کد فرش : moh70010
کد فرش : moh70011
کد فرش : moh70012
کد فرش : moh70014

پرینت فرش خاکستری

(جدید) 8550000 ریال

کد فرش : le116

فرش چاپی مدرن

(جدید) 8550000 ریال

کد فرش : le105
کد فرش : gol100001
کد فرش : gol100002
کد فرش : gol100007
کد فرش : gol100009
کد فرش : gol100011
کد فرش : gol100012
کد فرش : gol100014

فرش چاپی طرح دار کهنه شده

(جدید) 8550000 ریال

کد فرش : mohc100618
کد فرش : shs4240
کد فرش : shs4730
کد فرش : shs4879
کد فرش : shs4920
کد فرش : shs5848
کد فرش : nc70017
کد فرش : shs4660
کد فرش : shs4717
کد فرش : shs4740
کد فرش : shs5152
کد فرش : shs5464
کد فرش : shs5970
کد فرش : shs6282
کد فرش : shs5777
کد فرش : sdn120001
کد فرش : sdn120002
کد فرش : sdn120003
کد فرش : sdn120004

» می توانید به ما اعتماد کنید «

ضمانت پرداخت خرید فرش کاشان
اینستاگرام فرش کاشان لینکدین فرش کاشان  صفحه تماشا فرش کاشان صفحه توییتر فرش کاشان صفحه یوتیوب فرش کاشان صفحه فیسبوک فرش کاشان  کانال آپارات فرش کاشان  کانال نماشا فرش کاشان تلگرام فرش کاشان  کانال واتس اپ فرش کاشان