جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی یاسی

رنگ یاسی در هاله ترکیب قرمز فعال و کمی گرم با آبی آرام و نسبتا سرد است.

فرش ماشینی رنگ یاسی نشانه خرد و قدرتمندی است و باعث افزایش قدرت جسمانی و فکری و قدرت لازم برای اعمال تغییرات در زندگی خود و دیگران می شود.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ یاسی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : 1017015

فرش ماشینی 700 شانه طرح خشتی

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017011

فرش ماشینی 700 شانه طرح پانیز

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017024

فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد

3,650,000 تومان

کد محصول : 10121503

فرش ماشینی 1500 شانه طرح نیوشا

5,100,000 تومان

کد محصول : H10161018

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H10211047

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه

4,150,000 تومان

کد محصول : H10211050

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

4,150,000 تومان

کد محصول : H10211063

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان

4,150,000 تومان

کد محصول : H10211068

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

4,150,000 تومان

کد محصول : H10211073

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح لیلیوم

4,150,000 تومان

کد محصول : mohc100410

فرش آجری 700 شانه کلاریس مدرن

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : mohc100475

زیباترین فرش مدرن کلاریس 700 شانه

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : sha120003

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان گلریز

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sha120008

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sha120010

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح محراب

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sha120011

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلوفر

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sha120013

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

(جدید) 4,500,000 تومان