برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : سه شنبه ۹۸/۴/۲۵

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی کرم

رنگ کرم یک رنگ گرم ولی خنثی می باشد و با هر دکور و سبکی همخوانی دارد.

فرش ماشینی رنگ کرم در دکوراسیونن شما احساس بزرگ تر و روشن تر بودن اتاق را القا می کند و برای جاهای کوچک بسیار مناسب می باشد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ کرم را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 101702
کد فرش : 101703
کد فرش : 101705
کد فرش : 101708
کد فرش : 1017020
کد فرش : 1017013
کد فرش : 101706
کد فرش : 1017011
کد فرش : 1017012
کد فرش : 1017017
کد فرش : 1017018
کد فرش : 1017019
کد فرش : 1017022
کد فرش : 1017026
کد فرش : 1017030
کد فرش : 1017033
کد فرش : 1011013
کد فرش : 1011012
کد فرش : 101110
کد فرش : 101109
کد فرش : 101108
کد فرش : 101106
کد فرش : 101104
کد فرش : 101103
کد فرش : 101101
کد فرش : 1011014
کد فرش : 1011027
کد فرش : 1011025
کد فرش : 1011024
کد فرش : 1011020
کد فرش : 1011018
کد فرش : 1011017
کد فرش : 1011011
کد فرش : 1011202
کد فرش : 10112023
کد فرش : 10112022
کد فرش : 10112021
کد فرش : 10112019
کد فرش : 10112015
کد فرش : 10112014
کد فرش : 10112013
کد فرش : 10112012
کد فرش : 10112011
کد فرش : 10112010
کد فرش : 1011209
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011206
کد فرش : 1011203
کد فرش : 1011204
کد فرش : 10512042
کد فرش : 10512041
کد فرش : 10512040
کد فرش : 10512024
کد فرش : 10512025
کد فرش : 10512026
کد فرش : 10512039
کد فرش : 10512038
کد فرش : 10512037
کد فرش : 10512027
کد فرش : 10512035
کد فرش : 10512032
کد فرش : 10512031
کد فرش : 10512030
کد فرش : 10512028
کد فرش : 1067010
کد فرش : 1087046
کد فرش : 1087045
کد فرش : 1087041
کد فرش : 1087040
کد فرش : 1087039
کد فرش : 1087038
کد فرش : 1087037
کد فرش : 1077031
کد فرش : 1077035
کد فرش : 1077036
کد فرش : 1077041
کد فرش : 1077050
کد فرش : 1077053
کد فرش : 1077069
کد فرش : 1077070
کد فرش : 1097082
کد فرش : 1097084
کد فرش : 1097090
کد فرش : 10970100
کد فرش : 1097098
کد فرش : 10970102
کد فرش : 10970118
کد فرش : 10970114
کد فرش : 108101
کد فرش : 108103
کد فرش : 108106
کد فرش : 108107
کد فرش : 108109
کد فرش : 1081015
کد فرش : 1081013
کد فرش : 1081012
کد فرش : 1081017
کد فرش : 10101021
کد فرش : 10101022
کد فرش : 10101023
کد فرش : 10101027
کد فرش : 10101033
کد فرش : H10412016
کد فرش : 10812045
کد فرش : 10812062
کد فرش : 10812056
کد فرش : 10812059
کد فرش : 10812060
کد فرش : H101112024
کد فرش : H101112021
کد فرش : H101012048
کد فرش : H101012040
کد فرش : T1010703
کد فرش : T1010705
کد فرش : T1010706
کد فرش : T1010708
کد فرش : T1010709
کد فرش : T10107010
کد فرش : T10107011
کد فرش : T10107012
کد فرش : T10107014
کد فرش : T10107016
کد فرش : T10107017
کد فرش : T10107018
کد فرش : 10121501
کد فرش : 10121502
کد فرش : 10812051
کد فرش : 10812050
کد فرش : 10121504
کد فرش : 10121505
کد فرش : 10121508
کد فرش : 10121509
کد فرش : 101215010
کد فرش : 101215011
کد فرش : 101215012
کد فرش : 101215015
کد فرش : 101215017
کد فرش : SH101
کد فرش : G13707
کد فرش : G13708
کد فرش : G137010
کد فرش : G137024
کد فرش : 1011026
کد فرش : 10121506

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167048

فرش 700 شانه طرح ایلیا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167049

فرش 700 شانه طرح برکت

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167050

فرش 700 شانه طرح ناردون

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167054
کد فرش : 101670119

فرش 700 شانه طرح آرمینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670123

فرش 700 شانه طرح اشکان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670124

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670125
کد فرش : 101670126

فرش 700 شانه طرح المیرا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670127

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670128

فرش 700 شانه طرح الیسا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670129

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670130

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670131

فرش 700 شانه طرح باغ ارم

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670132

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670133

فرش 700 شانه طرح بهشت

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670135

فرش 700 شانه طرح پریماه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670137

فرش 700 شانه طرح چیچک

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670138

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670139
کد فرش : 101670141

قیمت فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670144

فرش طرح کهکشان 700 شانه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670147
کد فرش : 101670148

خرید فرش 700 شانه طرح گلسا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670149

عکس فرش 700 شانه طرح گلناز

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670150

فرش 700 شانه طرح گوهر

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670151
کد فرش : 101670154
کد فرش : 101670158
کد فرش : 101670159
کد فرش : 101670160

فرش 700 شانه جدید طرح هلن

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670161
کد فرش : 101670162

فرش 700 شانه طرح آذرنوش

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670163

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670164
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670211

فرش 700 شانه طرح گل افشان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670200
کد فرش : 101670198
کد فرش : 101670194
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670192
کد فرش : 101670171

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670175

فرش 700 شانه طرح بنیتا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670181

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670190

فرش 700 شانه طرح خشتی

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670186

فرش 700 شانه طرح رز

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670188

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 26500000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 10161033
کد فرش : 10161032
کد فرش : 10161031
کد فرش : 10161030
کد فرش : 10161029
کد فرش : 101615019
کد فرش : 101615020
کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161037
کد فرش : H10161036
کد فرش : H10161034
کد فرش : H10161033
کد فرش : H10161032
کد فرش : H10161031
کد فرش : H10161030
کد فرش : H10161029
کد فرش : H10161028
کد فرش : H10161027
کد فرش : H10161013
کد فرش : H10161026
کد فرش : H10161025
کد فرش : H10161015
کد فرش : H10161022
کد فرش : H10161024
کد فرش : H10161021
کد فرش : H10161017
کد فرش : H10161018
کد فرش : 10161046
کد فرش : 10161038
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161043

فرش گبه با طرح شیک

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101353
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016106
کد فرش : 1016109
کد فرش : 10161011
کد فرش : 10161010
کد فرش : 10161012
کد فرش : 10161013
کد فرش : 10161014
کد فرش : 10161015
کد فرش : 10161016
کد فرش : 10161017
کد فرش : 10161018
کد فرش : 10161019
کد فرش : 10161020

فرش گبه آشپزخانه

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101351

گبه جدید با طرح شیک

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101350
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه