تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی سفید

رنگ سفید ، رنگی رنگی است که با ترکیب همه رنگ ها و طیف ها قابل دیدن است. این رنگ یک رنگ خنثی به شمار آمده و به عنوان پرطرفدارترین رنگ در طراحی دکوراسیون شناخته می شود.

فرش ماشینی رنگ سفید در دکوراسیون شما سادگی و در عین حال شیک بودن را القاء می کند و نمونه بارزی در وصف زیبایی در سادگی محسوب می شود.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ سفید را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان
کد محصول : shah1200b16

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی
کد محصول : shah1200b13

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام
کد محصول : shah1200b12

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش کلاریس مدرن مراکشی
کد محصول : mohc100450

فرش کلاریس مدرن مراکشی

(جدید) 1,125,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان
کد محصول : H1020120129

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی
کد محصول : H1020120127

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خانه رویایی

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان
کد محصول : H1020120128

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام
کد محصول : H1020120131

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان
کد محصول : H1020120133

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش شگی مدرن
کد محصول : SG10138

فرش شگی مدرن

(جدید) 825,000 تومان

فرش شگی مناسب قیمت
کد محصول : SG101313

فرش شگی مناسب قیمت

(جدید) 825,000 تومان

موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی
کد محصول : H1020120132

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی

(جدید) 5,250,000 تومان