برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : سه شنبه ۹۸/۴/۲۵

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی آبی

رنگ آبی یکی از آرامش بخش ترین رنگ های دنیاست و مکمل آن رنگ زرد می باشد.

فرش ماشینی رنگ آبی در کوراسیون شما احساس پاکی، طراوت، خنکی و بهداشت را القاء نموده و شما را فردی آرام و صلح طلب نشان می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ آبی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 1017015
کد فرش : 1017013
کد فرش : 1017012
کد فرش : 1017018
کد فرش : 1017019
کد فرش : 1017022
کد فرش : 1017024
کد فرش : 1017026
کد فرش : 1017030
کد فرش : 1017033
کد فرش : 101109
کد فرش : 101104
کد فرش : 101101
کد فرش : 1011025
کد فرش : 1011024
کد فرش : 1011023
کد فرش : 1011017
کد فرش : 1011202
کد فرش : 10112023
کد فرش : 10112015
کد فرش : 10112014
کد فرش : 10112010
کد فرش : 1011209
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011206
کد فرش : 1011203
کد فرش : 1011204
کد فرش : 10512041
کد فرش : 10512039
کد فرش : 10512038
کد فرش : 10512037
کد فرش : 10512031
کد فرش : 10512028
کد فرش : 1067010
کد فرش : 1077050
کد فرش : 1097079
کد فرش : 1097089
کد فرش : 10970102
کد فرش : 10970111
کد فرش : 108103
کد فرش : 108106
کد فرش : 108105
کد فرش : 10101019
کد فرش : 1081018
کد فرش : H101012048
کد فرش : A109
کد فرش : SH101
کد فرش : SH102

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167048
کد فرش : 101670119

فرش 700 شانه طرح آرمینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670123

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670125
کد فرش : 101670126

فرش 700 شانه طرح المیرا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670127

فرش 700 شانه طرح الیسا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670129

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670130

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670131

فرش 700 شانه طرح بهشت

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670135

فرش 700 شانه طرح پریماه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670137

فرش 700 شانه طرح چیچک

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670138

فرش 700 شانه طرح دلربا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670140
کد فرش : 101670141

خرید فرش 700 شانه طرح گلسا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670149
کد فرش : 101670154
کد فرش : 101670157
کد فرش : 101670158
کد فرش : 101670159
کد فرش : 101670160
کد فرش : 101670162

فرش 700 شانه طرح آذرنوش

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670163

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670164

فرش 700 شانه طرح آرش

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670166
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه طرح مهبد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670209

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670208

فرش 700 شانه طرح کهکشان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670199
کد فرش : 101670198

فرش 700 شانه طرح اشکان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670169
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح الی

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670174

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670176

فرش 700 شانه طرح بنیتا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670181

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670190

فرش 700 شانه طرح دنیز

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670187

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 10161029
کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161036
کد فرش : H10161034
کد فرش : H10161027
کد فرش : H10161024
کد فرش : H10161021
کد فرش : H10161018
کد فرش : 10161037
کد فرش : 10161042

گبه ماشینی با طرح زیبا

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101354

فرش گبه با طرح شیک

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101353

گبه جدید با طرح خاص

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101352
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016106
کد فرش : 1016107
کد فرش : 10161010
کد فرش : 10161012
کد فرش : 10161013
کد فرش : 10161017
کد فرش : 10161019
کد فرش : 10161020

گبه جدید با طرح شیک

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101350
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه