جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی آبی کاربنی

رنگ آبی کاربنی که رنگ آبی تیره تری می باشد خواص زیادی از جمله آرام کننده و تسکین دهنده و صلح طلب است.

فرش ماشینی رنگ آبی کاربنی در دکوراسیون احساس بهداشت، طراوت، خنکی و پاکی را القا می کند و بیش از رنگ های دیگر موجب آرامش می شود.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ آبی کاربنی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : H1031202

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان گل ریز

4,500,000 تومان

کد محصول : H1031203

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج

4,500,000 تومان

کد محصول : H1031206

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ثنا

4,500,000 تومان

کد محصول : H10312011

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلو

4,500,000 تومان

کد محصول : H1031209

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل پونه

4,500,000 تومان

کد محصول : 1087046

فرش ماشینی 700 شانه طرح نسترن

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087044

فرش ماشینی 700 شانه طرح ملورین

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087041

فرش ماشینی 700 شانه طرح شهیاد

3,650,000 تومان

کد محصول : 1087039

فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره

3,650,000 تومان

کد محصول : 10101021

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرامش

4,150,000 تومان

کد محصول : 10101026

فرش ماشینی 1000 شانه طرح امیران

4,150,000 تومان

کد محصول : H101012044

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همدم

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012047

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وانیا

4,500,000 تومان

کد محصول : 101670163

فرش 700 شانه طرح آذرنوش

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670167

فرش قیطران 700 شانه طرح آرشیدا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670212

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670211

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670203

فرش 700 شانه با کیفیت طرح مانا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670202

فرش 700 شانه طرح لوکس

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670198

فرش 700 شانه پرفروش طرح کهربا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670195

خرید فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670170

فرش 700 شانه طرح افشان درباری

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670192

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670173

فرش 700 شانه طرح افشان گلریز

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670178

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670183

فرش 700 شانه طرح بهشت

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670185

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670184

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 10161045

جدیدترین فرش 1000 شانه طرح ستاره

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : G101351

فرش گبه آشپزخانه

390,000 تومان

کد محصول : H1016120111

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120109

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120108

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان 2

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120103

فرش 1200 گل برجسته طرح افشان گلریز تبریز

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612098

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612097

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612094

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612085

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612051

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نیلو 2

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612056

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612058

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح مهرانه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612066

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گل پونه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612068

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H101612070

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فریبا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1019120114

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

4,500,000 تومان

کد محصول : H1019120121

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح لیلیوم

4,500,000 تومان

کد محصول : H1019120120

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال

4,500,000 تومان

کد محصول : H1019120119

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا

4,500,000 تومان

کد محصول : H1019120117

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپنتا

4,500,000 تومان

کد محصول : H1019120115

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان شاهی

4,500,000 تومان

کد محصول : 102070245

فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070240

فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070239

فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070235

فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070251

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070252

فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070253

فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : H1021120134

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120176

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نگین

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120174

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نایین

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120153

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120169

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فریبا

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120155

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120156

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120158

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120162

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

4,500,000 تومان

کد محصول : 102070280

فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070278

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 102070276

فرش 700 شانه کاشان طرح ماندانا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 1017071

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017070

فرش 700 شانه طرح نیلوفر

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017063

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017061

فرش 700 شانه طرح افشان آیدا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017060

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017057

فرش 700 شانه طرح آذین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017058

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : H1021120213

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح دلبر

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120210

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خزان

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120208

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120207

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120204

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120203

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پاپیون

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120201

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120231

فرش برجسته 1200 شانه کاشان طرح نگین

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120227

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کرشمه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120225

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان طرح فریبا

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120218

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

4,500,000 تومان

کد محصول : 1017073

فرش 700 شانه طرح افشان زرین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017076

فرش 700 شانه طرح هالیدی

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : S-1087024

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087022

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : S-1087016

فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : H1081082

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H1081077

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح باغ حریر

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : T101612018

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح آیلین

(جدید) 4,050,000 تومان

کد محصول : T101612022

فرش ترک 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا

(جدید) 4,050,000 تومان

کد محصول : H1016120236

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120279

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلشید

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120271

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سناتور

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H10217015

فرش 700 شانه گل برجسته طرح ماهور

(جدید) 3,000,000 تومان

کد محصول : le100009

فرش ماشینی 1000 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100011

فرش ماشینی 1000 شانه طرح رز افشان

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100012

فرش ماشینی 1000 شانه طرح رقص شکوفه

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : le100017

فرش ماشینی 1000 شانه طرح شمس

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : moh70006

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ طرح هاله

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : mohr400401

فرش کلاریس اصیل محتشم 1200 شانه کاشان

(جدید) 7,200,000 تومان

کد محصول : gol100009

فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ طرح هالیدی

(جدید) 3,552,000 تومان

کد محصول : mohc100603-01

فرش 700 شانه کلاریس طرح کهنه نما

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : mohc100620

فرش وینتیج کلاریس طرح سنتی

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : ark70001

فرش ورژن 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 2,400,000 تومان

کد محصول : ark70002

فرش ورژن 700 شانه طرح ناردون

(جدید) 2,400,000 تومان

کد محصول : ark70004

فرش ورژن 700 شانه طرح مانا

(جدید) 2,400,000 تومان

کد محصول : mohc100450

فرش کلاریس مدرن مراکشی

(جدید) 975,000 تومان

کد محصول : shs4222

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گنبد

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs5594

فرش 1500 شانه تبریز گل برجسته

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : shs4545

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان با طرح زیبا

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs5511

فرش برجسته ماشینی 1200 شانه طرح شاهکار صفویه

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : nc192

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح افشان درباری

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5930

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح چکاوک

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70001

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح زرین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70002

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح افشان اصفهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70004

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح شاهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70007

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نیلا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70008

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح آیدا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70009

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نیلوفر

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70010

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح چکاوک

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70011

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح گلخونه

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : amr1200b01

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشاری

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : amr1200b03

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آوا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : amr1200b07

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بخشایش

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : amr1200b08

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : amr1200b10

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : amr1200b16

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sha1200b001

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان گلریز

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : sha1200b004

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی اصیل

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : sha1200b007

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نازنین

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : sha1200b008

فرش 1200 شانه گل برجسته کاشان

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : sha1200b011

فرش 1200 شانه لوکس گل برجسته اصیل

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : sha1200b016

فرش وینتیج 1200 شانه لوکس کاشان

(جدید) 4,700,000 تومان