جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی گردویی

رنگ گردویی نرکیب زرگ زرد و سفید است و مقداری گرم تر از رنگ بادامی است.

فرش ماشینی رنگ گردویی به زنان احساس قدرت می دهد و احساس آرامش و دور شدن از استرس را القا می کند.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ گردویی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : 101705

فرش ماشینی 700 شانه طرح الی

3,650,000 تومان

کد محصول : 101706

فرش ماشینی 700 شانه طرح اهورا

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017011

فرش ماشینی 700 شانه طرح پانیز

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017014

فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017018

فرش ماشینی 700 شانه طرح شهریار

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017019

فرش ماشینی 700 شانه طرح کهربا

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017022

فرش ماشینی 700 شانه طرح مانا

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017023

فرش ماشینی 700 شانه طرح ماهرخ

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017024

فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017026

فرش ماشيني 700 شانه طرح هلما

3,650,000 تومان

کد محصول : 1017030

فرش ماشيني 700 شانه طرح ملورین

3,650,000 تومان

کد محصول : 106703

فرش ماشینی 700 شانه طرح آرتین

3,102,000 تومان

کد محصول : 1067014

فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره

3,102,000 تومان

کد محصول : 1077035

فرش ماشینی 700 شانه طرح آرشیدا

3,102,000 تومان

کد محصول : 10101020

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آذرچهر

4,150,000 تومان

کد محصول : 106502

فرش ماشینی طرح 700 شانه طرح پانیذ

3,575,000 تومان

کد محصول : 106509

فرش ماشینی طرح 700 شانه طرح ملورین

3,575,000 تومان

کد محصول : 1065010

فرش ماشینی طرح 700 شانه طرح مهبد

3,575,000 تومان

کد محصول : 10121504

فرش ماشینی 1500 شانه طرح هوروش

5,100,000 تومان

کد محصول : 101215014

فرش ماشینی 1500 شانه طرح کندیس

5,100,000 تومان

کد محصول : G13709

گلیم فرش ماشینی درجه یک کاشان

960,000 تومان

کد محصول : G137024

گلیم فرش ماشینی طرح جذاب

960,000 تومان

کد محصول : 10167048

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

3,650,000 تومان

کد محصول : 10167050

فرش 700 شانه طرح برکت

3,650,000 تومان

کد محصول : 10167055

فرش 700 شانه طرح ناردون

3,650,000 تومان

کد محصول : 101670119

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح آتریسا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670123

فرش 700 شانه طرح آرمینا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670126

فرش 700 شانه طرح افشان دلربا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670128

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670129

فرش 700 شانه طرح الیسا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670130

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670131

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670137

فرش 700 شانه طرح پریماه

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670138

فرش 700 شانه طرح چیچک

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670143

فرش 700 شانه مناسب طرح سینا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670144

قیمت فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670147

فرش طرح کهکشان 700 شانه

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670149

خرید فرش 700 شانه طرح گلسا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670150

عکس فرش 700 شانه طرح گلناز

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670151

فرش 700 شانه طرح گوهر

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670154

جدیدترین فرش 700 شانه طرح مانا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670161

فرش 700 شانه جدید طرح هلن

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670164

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670167

فرش قیطران 700 شانه طرح آرشیدا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670212

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670211

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670198

فرش 700 شانه پرفروش طرح کهربا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670189

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 101670185

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 3,102,000 تومان

کد محصول : 10161047

فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگین

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161046

فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161045

جدیدترین فرش 1000 شانه طرح ستاره

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161039

خرید فرش ماشینی 1000 شانه طرح الماس

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161042

فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 10161043

فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 1016120109

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 10165012

خرید فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165013

فرش ماشینی طرح 700 شانه ارزان

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165014

جدیدترین فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165015

طرح پرفروش فرش طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165017

عکس فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165021

مدل پرفروش فرش طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165022

فرش طرح 700 شانه با کیفیت

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165029

فرش ماشینی طرح 700 شانه تمام آکریلیک

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165030

تصویر فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165035

فروش ویژه فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165039

فرش طرح 700 شانه با ضمانتنامه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165042

فرش ارزان طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : 10165049

رنگبندی فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 3,575,000 تومان

کد محصول : S101310

فرش سجاده ای کاشان

(جدید) 170,000 تومان

کد محصول : S10139

فرش سجاده ای مسجدی

(جدید) 170,000 تومان

کد محصول : S10137

فرش سجاده ای نمازخانه

(جدید) 170,000 تومان

کد محصول : 10175053

فرش ماشینی 500 شانه طرح ارکیده

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175054

فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175057

فرش ماشینی 500 شانه طرح اهورا

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175059

فرش ماشینی 500 شانه طرح پدیده

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175060

فرش ماشینی 500 شانه طرح چیچک

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175061

فرش ماشینی 500 شانه طرح شاه ماهی

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175062

فرش ماشینی 500 شانه طرح شهیاد

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175063

فرش ماشینی 500 شانه طرح کهربا

3,575,000 تومان

کد محصول : 102170250

فرش 700 شانه کاشان طرح نیایش

3,650,000 تومان

کد محصول : 102170246

فرش 700 شانه کاشان طرح گوهر

3,650,000 تومان

کد محصول : 102170227

فرش 700 شانه کاشان طرح افشان دلربا

3,650,000 تومان

کد محصول : 10175064

فرش ماشینی 500 شانه طرح کهربا

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175063

فرش ماشینی 500 شانه طرح شهیاد

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175062

فرش ماشینی 500 شانه طرح شاه ماهی

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175061

فرش ماشینی 500 شانه طرح چیچک

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175060

فرش ماشینی 500 شانه طرح پدیده

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175058

فرش ماشینی 500 شانه طرح اهورا

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175055

فرش ماشینی 500 شانه طرح افشان

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175054

فرش ماشینی 500 شانه طرح ارکیده

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10175070

فرش ماشینی 500 شانه طرح آرشیدا

3,575,000 تومان

کد محصول : 10175053

فرش ماشینی 500 شانه طرح آرشیدا

(جدید) 1,350,000 تومان

کد محصول : 10270267

فرش 700 شانه کاشان طرح آتریسا

3,102,000 تومان

کد محصول : 10270270

فرش 700 شانه کاشان طرح باران

3,102,000 تومان

کد محصول : 1017071

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017070

فرش 700 شانه طرح نیلوفر

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017067

فرش 700 شانه طرح گلخونه

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017063

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017062

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017060

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017057

فرش 700 شانه طرح آذین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 1017058

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : 102170285

فروش فرش 700 شانه طرح افشان دلربا

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170298

فرش 700 شانه ایرانی طرح سینا

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170302

فرش 700 شانه کاشان طرح گوهر

3,102,000 تومان

کد محصول : 102170306

فرش 700 شانه تراکم 2550 طرح نیایش

3,102,000 تومان

کد محصول : H10211067

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح تبسم

4,150,000 تومان

کد محصول : 1017073

فرش 700 شانه طرح افشان زرین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : S-1087017

فرش 700 شانه طرح کهربا

(جدید) 3,350,000 تومان

کد محصول : ke120001

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آذرنوش

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120003

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الماس

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120004

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آیلار

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120005

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بهار

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120006

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پارسینه

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120007

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پرواز

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120008

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خزان

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120009

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رستاک

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120010

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ریحانه

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : ke120013

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آرامش

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : mor35002

فرش ماشینی 350 شانه طرح اسلیمی

(جدید) 1,250,000 تومان

کد محصول : ap700t01

فرش طرح 700 شانه ورژن ارزان طرح اهورا

(جدید) 2,000,000 تومان

کد محصول : ap700t06

فرش طرح 700 شانه ورژن ارزان طرح هالیدی

(جدید) 2,000,000 تومان

کد محصول : ap700t07

فرش طرح 700 شانه ورژن ارزان طرح حوض نقره

(جدید) 2,000,000 تومان

کد محصول : ap700t08

فرش طرح 700 شانه ورژن ارزان طرح لوکس

(جدید) 2,000,000 تومان

کد محصول : ap700t21

فرش طرح 700 شانه ورژن ارزان طرح کشمیر

(جدید) 2,000,000 تومان

کد محصول : shs4180

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شبستان

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs4730

فرش لوکس 1200 شانه گل برجسته

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs5511

فرش برجسته ماشینی 1200 شانه طرح شاهکار صفویه

(جدید) 4,700,000 تومان

کد محصول : shs1595

فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته طرح ماهی

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs2999

فرش ماشینی 700 شانه گلبرجسته طرح نایین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5152

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس برجسته مدل خشتی

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5464

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح دلپسند

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5626

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح شاهکار صفویه

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs6282

فرش 700 شانه گل برجسته لوکس طرح آراد

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : shs5930

فرش 700 شانه 10 رنگ لوکس طرح چکاوک

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70001

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح زرین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70002

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح افشان اصفهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70004

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح شاهان

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70007

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نیلا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70008

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح آیدا

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70009

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نیلوفر

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70010

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح چکاوک

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70011

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح گلخونه

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : sdn70013

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نگین

(جدید) 3,650,000 تومان

کد محصول : an70001

فرش فانتزی ترک طرح آتوسا

(جدید) 875,000 تومان