جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی دلفینی

رنگ دلفینی از طیف رنگ های خنثی می باشد که اصولا از آن به عنوان رنگ لوکس ترین خودروهای جهان استفاده می شود . با مورد پسند قرار گرفتن این رنگ لوکس توسط افراد ، رفته رفته در دکوراسیون منازل نیز مورد استفاده طراحان داخلی قرار گرفت که باعث ایجاد سبکی شیک و مدرن در فضای منازل گشت . در همین راستا کارخانه فرش کاشان به تولید فرش رنگ دلفینی در انواع شانه تراکم های مختلف متناسب با نیاز افراد پرداخت که سبب استقبال افراد و به ویژه طراحان سبک دکوراسیون مدرن منازل شد .

کد محصول : H1021120194

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120206

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120204

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120201

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120214

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رایحه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120234

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هنگامه

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120232

فرش گل برجسته 1200 شانه طرح نهال

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120223

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفیا

4,500,000 تومان

کد محصول : H1021120219

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل

4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120235

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120240

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان همتا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120241

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آیسن

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120243

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح باغ گل

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120249

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترمه

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120250

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120253

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120257

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120271

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سناتور

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b02

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بی کران

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b06

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b07

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شبنم

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b13

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلگون

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H01

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H02

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H04

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H06

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H08

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H10

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب

4,500,000 تومان

کد محصول : sdn1200H11

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها

4,500,000 تومان