تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی متالیک

فرش ماشینی 1500 شانه طرح افشان کاشان
کد محصول : raj15001522

فرش ماشینی 1500 شانه طرح افشان کاشان

0 تومان

فرش کاشان طرح افشان ۱۵۰۰ شانه گل برجسته
کد محصول : raj15001521

فرش کاشان طرح افشان ۱۵۰۰ شانه گل برجسته

(جدید) 0 تومان

فرش 1500 شانه جدید طرح لچک ترنج
کد محصول : raj15001526

فرش 1500 شانه جدید طرح لچک ترنج

0 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه تراکم 4500 ترنج دار کاشان
کد محصول : raj15001520

فرش ماشینی 1500 شانه تراکم 4500 ترنج دار کاشان

(جدید) 0 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح افشان لوکس
کد محصول : raj1500v1515

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح افشان لوکس

(جدید) 0 تومان

فرش رنگ متالیک 1000 شانه گل برجسته
کد محصول : shar1000b17

فرش رنگ متالیک 1000 شانه گل برجسته

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش متالیک 1000 شانه گل برجسته
کد محصول : shar1000b15

فرش متالیک 1000 شانه گل برجسته

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته
کد محصول : shar1000b12

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش ماشینی طرح کهنه نما گل برجسته هزار شانه
کد محصول : shar1000b10

فرش ماشینی طرح کهنه نما گل برجسته هزار شانه

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش 1000 شانه تراکم 3000 گل برجسته
کد محصول : shar1000b08

فرش 1000 شانه تراکم 3000 گل برجسته

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته متالیک
کد محصول : shar1000b01

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته متالیک

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته طرح ترنج
کد محصول : shar1000b04

فرش 1000 شانه 8 رنگ گل برجسته طرح ترنج

(جدید) 4,600,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه
کد محصول : sdn1200H15

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها
کد محصول : sdn1200H11

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب
کد محصول : sdn1200H10

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهور
کد محصول : sdn1200H09

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهور

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان
کد محصول : sdn1200H08

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح النترا
کد محصول : sdn1200H06

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح النترا

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان
کد محصول : sdn1200H04

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا
کد محصول : sdn1200H02

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا

5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه
کد محصول : sdn1200H01

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه

5,250,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هستی
کد محصول : moh1200b14

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هستی

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گیتی
کد محصول : moh1200b10

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گیتی

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دنیا
کد محصول : moh1200b05

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دنیا

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خورشید
کد محصول : moh1200b04

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خورشید

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جهان
کد محصول : moh1200b03

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جهان

(جدید) 5,250,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح نسیم
کد محصول : moh150012

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح نسیم

5,600,000 تومان

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح جواهر
کد محصول : moh150011

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح جواهر

(جدید) 5,600,000 تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح باران
کد محصول : moh150008

فرش ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح باران

5,600,000 تومان

قالی ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح باغ جان
کد محصول : moh150007

قالی ۱۵۰۰ شانه گل برجسته طرح باغ جان

(جدید) 5,600,000 تومان

موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا
کد محصول : H1016120287

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان همتا
کد محصول : H1016120240

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان همتا

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر
کد محصول : H1016120235

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اخگر

(جدید) 5,250,000 تومان