جدیدترین فرش کاشان

شماره حسابهای فرش کاشان

شماره حساب های باکی فرش کااشان

لطفا در صورت خرید تلفنی فرش یا خرید پیامکی فرش و استفاده از روش کارت به کارت یا واریز به حساب بانکی بعد از واریز مبلغ خود اقدام به "ثبت فیش بانکی" نمایید تا پیگیری سفارش شما توسط واحد امور مالی و سفارشات گروه تجاری فرش کاشان در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد. ضمنا سفارشاتی که مبلغ آنها به صورت آنلاین واریز می شود احتیاج به ثبت فیش بانکی نخواهند داشت.

 لینک پرداخت سریع »»»

 https://zarinp.al/farshkashanco.ir

بانک ملت - سید کمال محمدی
شماره کارت:
6104-3373-4064-0265
شماره حساب:
357187179
شماره شبا:
IR790120020000000357187179
حساب بانکی ملت گروه تجاری فرش کاشان


بانک ملی - سید کمال محمدی
شماره کارت:
6037-9981-3158-6314
شماره حساب:
0225077714005
شماره شبا:
IR320170000000225077714005
حساب بانکی ملی گروه تجاری فرش کاشان


بانک صادرات - سید کمال محمدی
شماره کارت:
6037-6975-6509-0245
شماره حساب:
0215179495009
شماره شبا:
IR560190000000215179495009
حساب بانکی صادرات گروه تجاری فرش کاشان


بانک سپه - سید کمال محمدی
شماره کارت:
5892-1012-4692-5677
شماره حساب:
40303551102
شماره شبا:
IR250150000000040303551102
حساب بانکی سپه گروه تجاری فرش کاشان


بانک تجارت - سید کمال محمدی
شماره کارت:
5859-8310-9355-6883
شماره حساب:
1600125598
شماره شبا:
IR310180000000001600125598
حساب بانکی تجارت گروه تجاری فرش کاشان


بانک پاسارگاد - سید کمال محمدی
شماره کارت:
5022-2910-9898-8676
شماره حساب:
13048200109626671 - شماره مشتری 10962667
شماره شبا:
IR740570130482010962667101
حساب بانکی پاسارگاد گروه تجاری فرش کاشان


بانک پارسیان - سید کمال محمدی
شماره کارت:
6221-0610-3887-6035
شماره حساب:
80001309583009
شماره شبا:
IR190540205080001309583009
حساب بانکی پارسیان گروه تجاری فرش کاشان


بانک آینده - سید کمال محمدی
شماره کارت:
6362-1411-2456-5749
شماره حساب:
0200044426002
شماره شبا:
IR760620000000200044426002
حساب بانکی آینده گروه تجاری فرش کاشان


بانک مسکن - سید کمال محمدی
شماره کارت:
6280-2312-3970-0148
شماره حساب:
310007903704
شماره شبا:
IR320140040000310007903704
حساب بانکی مسکن گروه تجاری فرش کاشان

فرش ماشینی کاشان