تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح اسلیمی

کد فرش : shs4440

فرش ماشینی 700 شانه گل برجسته طرح اسلیمی

(جدید) 4,200,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1021120194

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اسلیمی

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1019120112

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اسلیمی

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 101870225

فرش 700 شانه کاشان طرح اسلیمی

3,102,000 تومان

کد فرش : G137060

گلیم فرش ماشینی طرح نقوش اسلیمی

255,000 تومان

کد فرش : G137051

گلیم فرش ماشینی 6 رنگ طرح اسلیمی

255,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 108102

فرش ماشینی 1000 شانه طرح افشان اسلیمی

4,150,000 تومان